logo

Testiautomaatio on ainutlaatuinen ponnahduslauta IT-alalle

Kun softa täyttää maailmamme, on sen laadun testaajille kyltymätön kysyntä. Testiautomaatio onkin nouseva ja rajattomia kehityspolkuja sisältävä ala, joka yhdistää luovuutta sekä ongelmanratkaisua. Samalla se toimii ainutlaatuisena näköalapaikkana kokonaisvaltaiseen ohjelmistokehitykseen.

Mutta mikä käytännössä tekee työstä testaamisen parissa kiinnostavaa, mitä se antaa tekijälleen ja miksi uudelle IT-uralle kannattaa kiihdyttää juuri tästä moniulotteisesta aloituspisteestä?

Annetaan ammattilaisten AW Academyn testiautomaatiokoulutuksessa mukana olevilta Etteplanilta, Goforelta ja Kalmarilta kertoa lisää!

HUOM! Emme enää ota vastaan hakemuksia Goforelle emmekä Kalmarille tai Cargotecille, vaan ainoastaan Etteplanille! Paikkoja on vain muutama, joten toimithan nopeasti.

Mitä testiautomaatio on?

Mitä IT-alan luvatulta maalta vaikuttava testiautomaatio sitten käytännössä on, mitä se antaa ja toisaalta myös vaatii tekijältään?

Yksinkertaistettuna testiautomaation tehtävänä on varmistaa, että jo lähes kaikille elämänalueille ulottuvat ohjelmistot, joista jopa henkemme voi olla kiinni, toimivat varmasti, turvallisesti ja käyttäjän tarpeisiin vastaten.

“Testiautomaatio on tehokas laadun varmistaja. Sen avulla voidaan testata väsymättömästi ja laajasti asioita, joita muuten tekisi ihminen. Se sopii hyvin myös yhteen nykyaikaisen ketterän ohjelmistokehityksen kanssa, jossa uudet ohjelmistoversiot täytyy voida testata nopeasti”, Software Testing and Cyber Security Department Manager Esa Kivioja Etteplanilta avaa.

Jokainen ohjelmisto on erilainen ja siksi testaajan työ lähtee liikkeelle testattavan ohjelmiston tutkimisesta. Luovat ongelmanratkaisijat loistavat työssä, jossa pitää keksiä mahdollisimman monta tapaa haastaa ohjelmistoa, jotta voidaan varmistua, että se toimii tilanteessa kuin tilanteessa.

Oppiminen ja uteliaisuus ovat avainasemassa testaajan työssä: pitää pystyä omaksumaan uutta ja kehittymään tuotteen mukana. Innovaatioiden ja ison kuvan ymmärtäminen sekä uusien ideoiden tuottaminen on arkipäivää.

“Testiautomaatio on omanlaistaan salapoliisityötä. Siinä pääsee käytännössä tyydyttämään uteliaisuuttaan ja käyttämään ongelmanratkaisukykyään, kun samalla oppii uusia asioita järjestelmistä, menetelmistä ja työkaluista”, Hannele Kuitunen Goforelta tyhjentää.

Testaajan työ on siis hyvin kokonaisvaltaista. Käytännön kautta oppii hahmottamaan kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita sekä tietenkin vaikuttamaan laatuun.

Testaajan työstä tuntuu sen kompleksisuuden lisäksi löytyvän loputtomasti intoa ja motivaatiota ylläpitäviä tekijöitä, joita ammattilaiset jakavat monisanaisesti. Antti Kari Goforelta tiivistää työn parhaat puolet näin:

“Parasta mielestäni testauksen parissa työskentelyssä on ollut se, että on saanut paljon vaikuttaa siihen mitä tekee ja miten tekee. Tietysti, kun tarkoitus on testata softaa, tekemisen pitää vastata testaamista, mutta sen sisällä on aika vapaat kädet, mitä testaat ja miten testaat. Ainakin näin on ollut itsellä. Saat itse miettiä mitkä ovat korkeamman prioriteetin juttuja ja testata ja panostaa niihin.”

Vastaavasti Esan mielestä antoisinta on jatkuva uuden oppiminen ja tehokkaan testiautomaation hyötyjen näkeminen projekteissa.

“Jatkuva uuden oppiminen ja tehokkaan automaation hyödyntäminen projekteissa on motivoivaa ja palkitsevaa. Meillä Etteplanilla projekteja tehdään erilaisille toimialoille, mikä tarkoittaa, että ne ovat hyvin vaihtelevia ja omaa osaamistaan pääsee soveltamaan laajasti eri ympäristöissä.”

Poikkeuksellisen nousujohteinen ura ja paljon jatkopolkuja IT-alalla

Testiosaamisen puuttumiseen on havahduttu hieman koodaripulaa myöhemmin. Tekninen testaus on kuitenkin nostanut vahvasti profiiliaan ja on tulevaisuuteen katsottaessa keskeinen osa jokaista sovelluskehitysorganisaatiota.

Testiautomaatio-osaajia on vielä niin vähän, että nyt uransa aloittava ja oikealla motivaatiolla varustettu testaaja voi jo viiden vuoden kuluttua olla huippuammattilainen.

Hannele Kuitunen Goforelta toteaa, että testaajan urapolku voi todella olla poikkeuksellisen nousujohteinen. Testiautomaation saralla eteneminen kohti haastavampia tehtäviä on mahdollista nopeastikin ohjelmistokehittäjään verrattuna.

“Ohjelmistojen määrä ja monimutkaisuus eivät ole laskussa, joten testaukselle on jatkuvasti tarvetta. Huomioitavaa myös on, että testaajakokemus auttaa kirjoittamaan helpommin testattavia ohjelmistoja”, Hannele Kuitunen summaa testaajien kysyntää ja kehityspolkua.

IT-uran aloittaminen testaajana luo tukevan ja hyvän pohjan tuotekehityksen kokonaisymmärrykselle. Se kehittää ongelmanratkaisukykyä ja opettaa tarkastelemaan asioita eri näkökulmista.

“Testiautomaatiossa ollaan tietokonejärjestelmien ideologian ytimessä. Kone laitetaan tekemään asioita, jotka muuten olisivat tylsiä, virhealttiita ja aikaa vieviä. Hyvä testaaja osaa aina haastaa toteuttajat hyvällä tavalla”, Kalmarin Petteri Kylliäinen kuvailee.

Testauskentän sisällä on useita kehityspolkuja, kuten manuaali-, automaatio-, suorituskyky-, tietoturva-, käytettävyys- ja loppukäyttäjätestaus. Monet tekniset testaajat laajentavat työkenttäänsä myös sovelluskehityksen puolelle.

Testaaja lähestyy työtä usein kokonaiskuvan kautta, joka ohjaa helposti manager-tyyppisiin tehtäviin, kuten testi-, projekti- tai tuotepäälliköksi.

Sen lisäksi siis, että testaajan ura on nousujohteinen, se mahdollistaa poikkeuksellisen paljon erilaisia jatkopolkuja IT-alalla.

Kenelle ura testiautomaation parissa sopii?

Kalmarin Test Automation Engineer Harri Palmin mukaan testiautomaatio sopii kaikille, jotka suunnittelevat uraa ohjelmistokehityksen parissa.

“Oli sitten uratähtäimenä ohjelmointi, ohjelmistoarkkitehtuuri, pääsuunnittelija, UI suunnittelija tai käytettävyys niin kaikissa rooleissa pitäisi olla ymmärrystä testiautomaatiosta ja sen mahdollisuuksista sekä mahdollisista rajoitteista”, Harri Palm summaa.

Esa komppaa ja listaa luonteenpiirteitä sekä ominaisuuksia, jotka ovat työssä suureksi avuksi.

“Testaajilta odotetaan hyviä kommunikointitaitoja, ulospäinsuuntautuneisuutta, ongelmanratkaisijan luonnetta, kiinnostusta laatuun ja laatuajatteluun sekä kykyä arvioida testausta osana isompaa kokonaisuutta.”  

Testaajan työ on ennen kaikkea luovaa, haastavaa ja palkitsevaa. Tässä ammattilaisten listaamana ominaisuuksia, joita pääsee kehittämään testaajana.

Ura testiautomaation parissa sopii sinulle, jos sinua kiinnostaa…

  • ongelmanratkaisu ja analyyttinen tekeminen: Testiautomaatio vaatii ymmärrystä siitä, mitä on tehty ja miksi asiat menevät pieleen. Testitulosten analysointi on tärkeää, jotta ongelmat saadaan selvitettyä tehokkaasti.
  • ideoiminen: testaajan on jatkuvasti ideoitava uusia tapoja testata ohjelmistoja
  • yhteistyö: sovelluskehitys on aina tiimityötä.
  • loputon uuden oppiminen: testaaminen vaatii jatkuvaa uusien asioiden ja työkalujen opettelua.
  • käyttäjän saappaisiin hyppääminen: sovellus voi olla vaikka miten hienosti rakennettu, mutta jos sitä on hankala käyttää tai sen toimintaan ei voi luottaa, se on arvoton. Testaajan tehtävä on ymmärtää käyttäjän näkökulma ja tuoda se mukaan sovelluskehitysprosessiin.

Kouluttaudu testiautomaatio-osaajaksi ja aloita nousujohteinen ura IT-alalla!