Lue Lisää
Maksuton intensiivikoulutus, vakituinen työpaikka IT-alan edelläkävijän palveluksessa ja rajaton määrä vaihtelevia tehtäviä vauhdilla kasvavan teknologian huipulla. Lue, mitä ura ServiceNow’n parissa tarjoaa.‍

2020-03-23

2020-03-23

Uusi ura bisneksen ja teknologian leikkauspisteessä on auki 12 viikossa – tällaista on työ ServiceNow’n parissa

Maksuton intensiivikoulutus, vakituinen työpaikka IT-alan edelläkävijän palveluksessa ja rajaton määrä vaihtelevia tehtäviä vauhdilla kasvavan teknologian huipulla. Lue, mitä ura ServiceNow’n parissa tarjoaa.‍

Digitalisaation myötä teknologia on erottamaton osa useimpien yritysten liiketoimintaa. Kilpailuedun säilyttämisen kannalta on ratkaisevaa valjastaa uudet teknologiat koko yritystoiminnan hyödynnettäväksi. Yksi näistä liiketoimintaa tehostavista teknologioista on ServiceNow, joka automatisoi paperihommia ja raivaa tilaa ajattelulle.

AW Academy kuroo yhteen liiketoiminnan ja IT:n välistä osaajakuilua 12 viikon ServiceNow-intensiivikoulutuksella. Koulutuksen jälkeen uusia konsultteja odottaa vakituinen työpaikka digitalisaation suunnannäyttäjän alaisuudessa: IT- ja liiketoimintakonsultointiyritys CGI:llä, IT-palvelu- ja laitetoimittaja Fujitsulla, ICT-palveluyritys Telialla tai sen sisaryritys Telia Cygatella.

Kysyimme näiden yritysten ServiceNow-asiantuntijoilta sekä viime vuoden koulutuksen läpikäyneiltä konsulteilta, miksi IT-ura edistyksellisen alustan parissa kannattaa aloittaa juuri nyt sekä millaisiin yrityksiin ja työtehtäviin uudet osaajat pääsevät.

Järjestämme ensi kesänä myös toisen ServiceNow-koulutuksen, jossa on mahdollisuus työllistyä bisnesteknologian edelläkävijäyritys Sofigatelle. Lue täältä lisää.

MIKÄ ON SERVICENOW JA MITÄ SILLÄ TEHDÄÄN?

“ServiceNow on tiedonhallinta-alusta, jolla voi hallita mitä tahansa yrityksen palvelua tai prosessia. Järjestelmä on moderni pilvipalvelualusta, jonka avulla voidaan rakentaa portaaleja, monimutkaisia tilaus- ja toimitusprosesseja, datahallinnointia ja integraatioita – oikeastaan kaikenlaisia palveluita ja toimintoja, joita nykyaikaiset organisaatiot pyörittävät,” kertoo CGI:n Client Business Manager Nina Ahola-Virkki.

Huimaa vauhtia kehittyvän ServiceNow-järjestelmän parissa työskentely on niin kutsuttua low-code-kehitystä: järjestelmää räätälöidään eli konfiguroidaan koodaamalla, mutta pääpaino on järjestelmän valmiiden rakennuspalikoiden yhdistelemisessä – syvälle konepellin alle menemisen sijaan. Työ koostuu siis sekä teknisestä nikkaroinnista että bisnesymmärrystä vaativasta suunnittelusta ja määrittelystä.

“ServiceNow tukee palveluiden ja prosessien kehittämistä siksi, ettei kaikkea tarvitse kehittää alusta asti itse. ServiceNow’ssa on paljon valmiita palikoita, joiden avulla teknistä toteutusta voidaan rakentaa ja muodostaa räätälöity kokonaisuus. Koodaamista ei tarvitse kaikkeen, joten kynnys alustan opettelemiseen on matala. ServiceNow-konsulttien tehtävänä onkin miettiä, miten työtä voidaan tehdä järkevästi, ja viedä toteutus käytäntöön,” Ahola-Virkki kokoaa.

MISTÄ SERVICENOW-OSAAJAN TYÖPÄIVÄT KOOSTUVAT?

Viime vuoden keväällä AW Academyn ServiceNow-koulutuksen läpikäynyt Joonas Laine työskentelee nykyään konsulttina CGI:llä. Hän on päässyt jo alkumetreistä alkaen tekemään kehitystyötä asiakasyrityksille alustan parissa.

“Käytännön työ on suurimmaksi osaksi ongelmanratkaisua. Aikaa kuluu teknisten ratkaisujen suunnittelemiseen ja rakentamiseen. Yhteistyö kehittäjien ja muiden projekteissa toimijoiden kanssa on äärimmäisen tärkeää.”

Fujitsun ServiceNow-konsultti Juho Tarvainen sanoo alustan tarjoamien mahdollisuuksien takia myös työtehtävien kirjon olevan erittäin laaja.

“Toimin konsulttina monelle eri asiakasyritykselle. Käytännössä toteutan asiakkaan toiveiden mukaisia kokonaisuuksia ServiceNow’n puolelle helpottamaan asiakasyrityksen työntekijöiden jokapäiväistä elämää. Toisinaan rakennamme erilaisia automatisaatioita, välillä teemme ihan normaalia kehitystyötä.”

“PARASTA JOKAPÄIVÄISESSÄ TYÖSSÄ ON NÄHDÄ OMA KÄDENJÄLKI”

“ServiceNow’n kanssa työskentelemisessä parasta on järjestelmän laajuus! Siinä on aina uutta opittavaa. Telia Cygaten ServiceNow-järjestelmä on sen verran uusi, että siinä pääsee toteuttamaan paljon erilaisia asioita,” kertoo viime vuoden keväällä ServiceNow-koulutuksen läpikäynyt ja nykyään Telia Cygatella työskentelevä Nora Arlander.

Hän myös kertoo pitävänsä siitä, että alustalta löytyy vähän kaikkea jokaiselle, omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. “Jos ei tykkää koodata, niin on paljon kehitystaskeja, joita voi tehdä ilman koodia. Jos taas tykkää vääntää JavaScriptiä, niin halutessaan sitäkin pääsee tekemään ihan riittämiin.”

Juho kehuu työn konkreettisuutta, kehitysmahdollisuuksia ja vapautta ratkaista ongelmia omalla tavalla.

“Käytännössä ServiceNow tarjoaa loputtomia mahdollisuuksia tuottaa asiakkaan toiveiden mukaisia ratkaisuja. ServiceNow’n parissa pääsen lyömään kädet saveen ja muovaamaan asiakkaalle räätälöityjä malleja, jotka helpottavat ja nopeuttavat liiketoimintahaasteiden ratkaisua. Parasta on nähdä konkreettisesti oman työn jälki jokapäiväisessä tekemisessä.”

“Enää ei tarvitse käyttää aikaa paperityöhön, vaan prosessit on automatisoitu ja asiakas voi keskittyä omaan liiketoimintaansa. ServiceNow taipuu monipuolisuutensa vuoksi tekijän mukaan ja opittavaa riittää joka päivälle – siitä minä nautin!”

MIKSI AW ACADEMYN KAUTTA KANNATTAA KOULUTTAUTUA SERVICENOW-OSAAJAKSI FUJITSULLE, TELIALLE TAI CGI:LLE?

Ennen ServiceNow-koulutusta Joonas työskenteli media-alan yrityksessä asiakaspalveluhenkilöstön kouluttajana ja myöhemmin hän päätyi opiskelemaan liiketaloutta.

“Koin, ettei yleispätevä koulutus vielä riittänyt, joten tutustuin AW Academyyn muutaman tuttavan suosituksesta. Kurssivaihtoehdoista ServiceNow-kurssi valikoitui minulle automaattisesti sen takia, että näin loistavan mahdollisuuden yhdistää liiketalouden IT-alaan. Tutustuttuani ServiceNow-teknologiaan ja luettuani uramahdollisuuksista mielenkiintoni kasvoi entisestään.”

Joonas kehuu, kuinka CGI:llä pääsee tiimin tuella työskentelemään vapaasti ja vastuullisissa tehtävissä. “CGI:llä pääsee heti ensimmäisistä päivistä lähtien näyttämään omaa osaamistaan ja kehittymään IT-alan ammattilaiseksi. CGI on maailmanlaajuinen IT-alan tekijä, joten työtehtävät sopivat hyvin kansainvälistä kokemusta haluavalle.”

Myös Juholla on vain hyvää sanottavaa työnantajastaan.

“Fujitsu on yksi maailman suurimmista IT-taloista ja oma kokemukseni Fujitsusta työnantajana on vain positiivinen. Täällä meillä on hyvä ja turvallinen ilmapiiri tehdä töitä, sekä tietenkin osaamista löytyy! Etenemismahdollisuudet ovat hyvät ja täällä on aina tarve hyville tyypeille!”

Nora sanoo Telia Cygatella olevan kiinnostavia työtehtäviä tarjolla – huippuja työkavereita unohtamatta. “ServiceNow’n käyttö on jatkuvasti kasvussa, joten töitä täällä rittää.”

Kehity IT-palvelunhallinnan ammattilaiseksi omien kiinnostuksen kohteiden ja kykyjen mukaan Telialla tai Telia Cygatella

Telia Cygaten Development Team Manager Katri Mäenpää kertoo, ettei AW Academyltä tulevia konsultteja ole Telia Cygatella sidottu vain yhdenlaisiin tehtäviin.

“Koska ServiceNow on tuotteena Telia Cygaten palvelutuotannon ytimessä, sen ympärillä on rajaton määrä erilaisia tehtäviä ja uusia osaajia tarvitaan jatkuvasti. Telia Cygate tarjoaa innokkaille itsensä kehittäjille ja tiimityöskentelystä pitäville mahdollisuuden saada jalan IT-oven väliin ja sitä kautta lukuisia eri urapolkuja kehittää itsestään IT-palveluhallinnan ammattilaisen.”

Telialla puolestaan on tehtäviä laaja-alaisesti koko palvelunhallinnan ja integraatioratkaisuiden saralla. “Tarjolla on omien kiinnostuksen kohteiden ja kykyjen mukaan asiakas- ja myyntirajapinnassa työskentelyä, prosessiautomaatioiden ja integraatiorajapintojen määrittelyä tai raportointia ja analytiikkaa,” kertoo Telian Head of IT Service Management & Integrations Isto Pasanen.

Pasasen mukaan Telialle haetaan innostuneita osaajia, joilla on kova draivi kehittyä.

”Haemme tekijätyyppejä, jotka innostuvat haasteista ja pystyvät viemään sanat teoiksi. Ennen kaikkea kuitenkin etsimme henkilöitä, joilla on motivaatio työskennellä IT-palveluiden parissa kansainvälisessä ympäristössä. Motivaation kautta kaikki muu pystytään kyllä oppimaan yhdessä.”

“Töissä myös pitää tietysti olla hauskaa – täällä onkin kaikista hauskin ja paras porukka!” hän lisää.

Etene yksilöidyllä urapolulla esimerkiksi asiakasvastaavaksi tai tekniseksi arkkitehdiksi saakka Fujitsulla

“Kaikille Fujitsun ServiceNow–henkilöille tehdään urapolku: He aloittavat konsultteina yksikertaisemmista AMS-tiketti- ja pienkehitystehtävistä ja siirtyvät tästä lomakkeiden ja työnkulkujen tekemisestä integraatioiden ja muun vaativamman tekemisen pariin. Tämän jälkeen voi toiveiden ja kehityksen mukaan edetä ratkaisukonsultiksi tai teknisen arkkitehdin rooliin – tai halutessaan projektipäälliköksi tai asiakasvastaavaksi,” Fujitsun PSO Lead Piia Karvonen kertoo.

“Fujitsun ServiceNow-tiimissä on kiva, rento ja nuorekas meininki. Ihmiset tuntevat toisensa ja apua saa aina. Eteneminen eri tehtäviin on mahdollista, ja Fujitsulla tehdäänkin monipuolisesti eri hommia. Yrityksen sisältä on siis helppo ponnistaa halutessaan myös muihin tehtäviin.”

Karvosen mukaan Fujitsulle etsitään aktiivisia ja älykkäitä osaajia. “Oma-aloitteisuus ja kyky loogiseen ajatteluun on ihan pakollista. Tarvittaessa täytyy myös uskaltaa pyytää apua.”

Hyppää mukaan vaihteleviin projekteihin ja kehity monipuoliseksi ServiceNow-asiantuntijaksi CGI:llä

“Meillä CGI:llä on mahdollista edetä moniin eri rooleihin, kuten arkkitehdiksi, sovellusasiantuntijaksi, tuoteomistajaksi, delivery leadiksi tai projektipäälliköksi,” Nina Ahola-Virkki kertoo.

Hänen mukaansa monipuoliset projektit tukevat tehokkaasti jatkuvaa oppimista.

“Rohkaisemme työntekijöitämme elinikäiseen oppimiseen sekä uusien ideoiden ja innovaatioiden kehittämiseen. Työskentely CGI:llä ServiceNow’n parissa on jatkuvaa opiskelua ja oppimista loistavassa kansainvälisessä tiimissä. Projektit vaihtelevat toimialoittain, mikä luonnollisesti auttaa perehtymään päivittäin erilaisiin ServiceNow-työkaluihin.”

Ahola-Virkki kertoo, että CGI:llä kaivataan erityisesti sitkeitä ja oppimishaluisia henkilöitä.

“Etsimme IT-alasta ja ServiceNow’sta kiinnostuneita kokeilunhaluisia timantteja, joilla on halua, sinnikkyyttä ja kykyä oppia aina uutta. Lisäksi on tärkeää, että nauttii asiakasrajapinnassa työskentelystä ja on valmis tekemään töitä paineenkin alla.”

KOULUTTAUDU SERVICENOW-KONSULTIKSI 12 VIIKON INTENSIIVIKOULUTUKSELLA JA ALOITA URA BISNEKSEN JA TEKNOLOGIAN LEIKKAUSPISTEESSÄ FUJITSULLA, TELIALLA, TELIA CYGATELLA TAI CGI:LLÄ

No items found.
No items found.