Lue Lisää
12 viikon maksuton koulutus, työpaikka kovaa vauhtia kasvavalla automaatioalalla ja vaihtelevat, ongelmanratkaisuntäyteiset työpäivät itsestään liikkuvien laitteiden parissa. Automaatioteknologian parissa työskentely vaatii aallonharjalla pysymistä, seikkailumieltä ja itsensä haastamista.

2019-11-11

2019-11-08

“Täällä tulee olemaan töitä, koska maailma haluaa automatisoitua. Uskon, että itselläni on ura eläkkeelle asti, jos niin haluan”, käyttöönottoinsinööri Osmo kertoo.

Uusi ura automaatioalalla on auki taustasta riippumatta – tällaista on työ automaatioteknologian parissa

12 viikon maksuton koulutus, työpaikka kovaa vauhtia kasvavalla automaatioalalla ja vaihtelevat, ongelmanratkaisuntäyteiset työpäivät itsestään liikkuvien laitteiden parissa. Automaatioteknologian parissa työskentely vaatii aallonharjalla pysymistä, seikkailumieltä ja itsensä haastamista.

Automaatio ei ole vain tulevaisuutta, vaan irrottamaton ja kasvava osa tätä päivää. Maailma automatisoituu vinhaa vauhtia, mistä kertoo myös alan kasvava työntekijäpula, johon Academy vastaa keväällä järjestettävällä automaatioalan koulutuksella.

Academyn maksuttoman 12 viikon intensiivikoulutuksen käyneet osaajat työllistyvät Academic Workille vakituiseen työpaikkaan ja työskentelevät Roclalla varasto- ja tehdasautomaatiojärjestelmien käyttöönottospesialisteina. Rocla kehittää ja valmistaa sähköisiä varasto- ja vastapainotrukkeja sekä AGV-järjestelmiä (automated guided vehicles).

Tiedustelimme Roclan nykyisiltä käyttöönottoinsinööreiltä ja käyttöönottopäälliköltä, millaista työ käytännössä on, miksi automaatioalalle kannattaa hakeutua ja kenelle työrooli erityisesti sopii.

Mitä käyttöönottospesialisti käytännössä tekee?

“Käyttöönottospesialisti asentaa projektiluontoisesti automaattitrukkeja asiakkaiden varastoissa ja tuotantolaitoksissa kulkemaan niin, ettei erillistä ohjaajaa tai valvontaa tarvita”, kertoo Roclan käyttöönottopäällikkö Henri. “Käyttöönottajaa tarvitaan paikan päälle tekemään ympäristömittaukset sekä tarvittavat hienosäädöt, jotta trukit kulkevat esteettömästi ja mahdollisimman tehokkaasti.”

Roclan käyttöönottoinsinööri Osmo lisää, että työ sisältää paljon ongelmanratkaisua ja yhteistyötä asiakkaan kanssa: “Asiakkaiden kanssa toimiminen vaatii vuorovaikutustaitoja ja kärsivällisyyttä. Kaikkia ongelmia ei aina ratkota pelkästään yksin, vaan myös yhteistyössä asiakkaan kanssa.”

Käyttöönottospesialistin työtehtävät lyhyesti:

 • automaatiojärjestelmän ottaminen käyttöön Roclan asiakasyritysten varastoilla ja tehtailla ennen kaikkea ulkomailla (Eurooppa, Amerikka, Aasia)
 • automaattitrukkien liikeratojen testaaminen ja hienosäätö
 • teknisten vikojen ja ongelmien ratkaisu
 • asiakaspalvelu ja -yhteistyö
 • asiakasyrityksen työntekijöiden kouluttaminen järjestelmän käyttöön

Ulkomaan työmatkat tuovat vaihtelua

Käyttöönottaja viettää suurimman osan työajastaan ulkomailla asiakasyritysten tiloissa. Käyttöönottoprojektien pituus vaihtelee muutamasta viikosta useampaan kuukauteen. Euroopassa tehtävien projektien aikana kotiin voi palata joka toinen viikonloppu, Amerikassa ja Aasiassa oltaessa Suomeen palataan yleensä 3-4 viikon välein.

Asiakaspalveluhenkisyys ja seikkailumielisyys ovat paljon matkustavan käyttöönottospesialistin työssä tärkeässä roolissa. “Työssä pääsee näkemään paljon eri varastoja ja tehtaita, mikä jo itsessään tuo vaihtelua työhön. Tämä myös tarkoittaa sitä, että eri kulttuurietiketit täytyy osata huomioida”, kertoo käyttöönottoinsinööri Aki.

Henri lisää, että “työ tarjoaa mahdollisuuden laajentaa omaa maailmankatsomustaan, sillä työmatkoilla pääsee näkemään monia eri kulttuureja ja työoloja. Samalla pääsee isoon vastuuseen maailmalla”.

“Työreissun jälkeen on aina mukava tulla takaisin Suomen toimistolle, kun on ollut maailmalla. Kotimaassa tutustutaan seuraavaan projektiin, varaston pohjakuvaan ja käytössä oleviin automaattitrukkeihin”, sanoo Osmo.

Mikä käyttöönottajan työssä on parasta?

Aki kertoo, että “työssä ehdottomasti parhain asia on, että pulmatilanteissa pääsee olemaan oman elämänsä McGyver, eli saa tulla paikalle, fiksata ongelmat ja poistua paikalta. Konkreettinen oman kädenjäljen näkeminen on itselleni erittäin tärkeä juttu.”

Osmon mielestä hienointa työssä on ottaa automaatio omiin käsiin. “Työssä saa käskyttää automaattilaitetta ja se tekee juuri sen, mitä haluan. Samalla saa onnistumisen kokemuksia siitä, että se toimii kuten kuuluukin.”

Käyttöönottospesialisti itse määrää työn tahdin

Osmo arvostaa myös työn tuomaa vastuuta ja vapautta hoitaa työtehtävät. “Työ on hyvinkin itsenäistä: työn voi tehdä haluamallaan tavalla, kunhan järjestelmä tulee toimimaan. Työtä voi siis itse priorisoida parhaalla näkemällään tavalla.”

Käyttöönottajan työn plussat

 • uusimman teknologian parissa työskentely
 • konkreettinen ongelmanratkaisu ja oman kädenjäljen näkeminen
 • automaation haltuunotto
 • onnistumisen kokemukset
 • saa itse johtaa omaa työtään
 • vaihtelevuus
 • töitä riittää pitkälle tulevaisuuteen

Miksi automaatioalalle kannattaa hakeutua?

Käyttöönottoinsinöörit Aki ja Osmo tuovat alan positiivisena puolena esiin työn vaihtelevuuden. “Vaihtelevuus ja jatkuva oppiminen ovat isoja plussia, sillä aiemmassa työpaikassa jokainen työpäivä tuntui samalta”, Aki muistelee. “Matkustelun ansiosta ei tarvitse istua joka päivä samalla toimiston tuolilla”, Osmo kokoaa.

Automaatioalalla riittää töitä pitkälle tulevaisuuteen

Alan hyvien tulevaisuuden näkymien ansiosta voi olla luottavaisin mielin, että töitä riittää jatkossakin. “Täällä tulee olemaan töitä, koska maailma haluaa automatisoitua. Uskon, että itselläni on ura eläkkeelle asti, jos niin haluan”, Osmo kertoo.

Aki lisää, että automaatioala tarjoaa mahdollisuuden mukautua muuttuviin olosuhteisiin. “Maailma menee eteenpäin, haluan pysyä sen mukana.”

Kenelle työ sopii?

Käyttöönottospesialistin työ sopii juuri sinulle, jos sinua kiinnostaa...

✔ teknologian ja automaation parissa työskentely asiakasrajapinnassa

✔ robotit ja automaatioala sekä se, miten tietotekniikka sulautuu yhteen laitteiden kanssa

✔ konkreettisten teknisten ongelmien ratkaisu

✔ vaihtelevat projektit ja työympäristöt

✔ reilu korvaus tehdystä työstä

✔ jatkuva oppiminen

✔ itsenäinen ja käytännönläheinen työ

Haastatellut ovat samaa mieltä siitä, että työssä tarvitaan seikkailunhalua, sisukkuutta, itsensä haastamista ja aitoa kiinnostusta teknologiaa kohtaan. “Työhön soveltuu erityisesti ongelmanratkaisukeskeinen ja vastuuntuntoinen tyyppi. Itsenäinen työ vaatii itseohjautuvuutta – oman työn ohjaamista ja omia tavoitteita.”, Aki kertoo.

Seikkailumielisyyttä ja rohkeutta kaivataan myös työn vaihtelevan luonteen puolesta. “Koska työ vaatii paljon matkustelua, se ei luonnollisestikaan sovellu kaikille”, käyttöönottopäällikkö Henri selittää. ”Jokainen projekti on erilainen ja etsimmekin siksi ihmisiä, joiden mielestä työympäristöjen vaihtelevuus on raskaan sijaan innostavaa.”

Katso videoita, kuinka Roclan itsestään liikkuvat trukit toimivat käytännössä Roclan asiakkaan tiloissa hollantilaisessa paperitehtaassa!

Kiihdytä käyttöönottospesialistiksi 12 viikon intensiivikoulutuksessa ja tee uraloikka automaation pariin!

No items found.
No items found.