Lue Lisää
Harva tiedostaa, kuinka fiksuja rakennukset nykyään ovatkaan. Kunnes jokin niissä lakkaa toimimasta. Kotona tai toimistolla ilma tuntuu loppuvan tai lämpötila jojottelee. Talotekniikka on kehittynyt ja automatisoitunut huimasti ja sen osaajille riittää kysyntää. Rakennusautomaatioalalla käytännössä rakennetaan maailmaa, jossa teknologia tuntuu.

2020-09-08

2020-09-08

“Rakennusautomaatioala mahdollistaa itsensä kehittämisen: paikalleen ei todellakaan tarvitse jäädä.” -Ahti Leskelä, Schneider Electric

Rakennusautomaatio tekee tiloista fiksumpia – ja sen osaajille riittää kysyntää

Harva tiedostaa, kuinka fiksuja rakennukset nykyään ovatkaan. Kunnes jokin niissä lakkaa toimimasta. Kotona tai toimistolla ilma tuntuu loppuvan tai lämpötila jojottelee. Talotekniikka on kehittynyt ja automatisoitunut huimasti ja sen osaajille riittää kysyntää. Rakennusautomaatioalalla käytännössä rakennetaan maailmaa, jossa teknologia tuntuu.

Mutta mikä käytännössä tekee työpäivistä rakennusautomaation parissa koukuttavia? Mitä “talokuiskaajan” työ antaa tekijälleen ja miksi alalle kannattaa kiihdyttää juuri nyt?

Annetaan tosi ammattilaisten Swecolta, Cerviukselta ja Schneider Electriciltä kertoa lisää rakennusautomaatiolan saloista ja mahdollisuuksista, joiden pariin AW Academyn 12 viikon intensiivikoulutuksen jälkeen heillä työllistytään.

Mitä rakennusautomaatio-osaajat tekevät?

Rakennusautomaatio-osaaja tuntee erityisesti rakennusten ohjattujen lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien valvonnan ja hälytysten sielunmaisemaa.

Useimmiten rakennusautomaatiojärjestelmissä pyritään yhdistämään nämä kaikki toimenpiteet yhdeksi älykkääksi ja helposti hallittavaksi järjestelmäksi, jonka tarkoitus on lisätä viihtyvyyttä ja turvallisuutta sekä vähentää energiankulutusta.

AW Academyn koulutuksen jälkeen voi työllistyä hyvin erilaisiin rooleihin asiakasyrityksestä riippuen. Osassa rooleista korostuu asiakaspalvelu, osassa tiimityöskentely ja osassa pääsee silloin tällöin myös poran varteen.

Kaikkia rooleja yhdistää kuitenkin teknisten aivopähkinöiden ratkominen, mielenkiintoisten laitteiden parissa työskenteleminen ja koko uran kestävä uuden oppiminen.

Käytännössä työpäivä voi pitää sisällään esimerkiksi kokouksia LVI- ja sähkösuunnittelijan kanssa sekä rakennusautomaatiolaitteiden sopimushuoltojen tekemistä.

Cerviuksella jo pitkän uran tehnyt Pasi Elolampi toteuttaa Omana työnjohtajana asiakkaalta tulevien toimeksiantojen tehtäviä, jotka vaihtelevat automaatiovikojen selvityksestä ilmastointikanavien eristämisen korjauksiin. Niiden lisäksi hän tekee automaatiourakoissa ohjelmointityöt ja vetää projektin läpi yhteyshenkilön roolissa tilaajan ja muiden urakoitsijoiden välillä.

“Parasta työssäni on monipuolisuus ja työkaverit. Samanlaisia päiviä ei ole ja kun saa asiakkaalle apua hänen ongelmatilanteeseensa, siitä saa aina hyvän mielen. Myös kehut hyvin menneestä projektista ovat aina mukavia”, Pasi summaa.

Myös Swecolla rakennusautomaation projektipäällikkönä työskentelevän Sanni Siltalan työpäivän todo-lista paljastaa kommunikaation ja ongelmanratkaisun tärkeyden työn onnistumisessa. Päivät täyttyvät muun muassa erilaisista LVIS-laitteisiin- ja järjestelmiin liittyvistä käytännön töistä. Työhön kuuluu myös paljon kokoustamista ja keskustelua niin suunnittelijoiden kuin asiakkaidenkin kanssa liittyen projektisuunnitelmiin, toteutukseen ja etenemiseen.

“Palkitsevaa on, kun saa ratkaistua vastaan tulleen ongelman, saa suunnitelmat valmiiksi niin, että on tyytyväinen tulokseen ja siitä, että työ on monipuolista – opittavaa on!”, Sanni tiivistää.

Schneider Electricin Ahti Leskelän kanssa työn palkitsevuudesta puhuttaessa esiin nousee yksi tärkeä asian lisää.

“Myös tieto siitä että työllä on suora vaikutus energiankulutukseen ja olosuhteisiin lisää työn mielekkyyttä.”

Miten rakennusautomaatio-osaajan työn jälki näkyy tavallisten ihmisten elämässä?

Niin ristiriitaiselta kuin se kuulostaakin, on rakennusautomaatio-osaajan työn jälki ideaalitilanteessa jokseenkin näkymätöntä. Kun talotekniset järjestelmät kiinteistössä toimivat, ei niiden olemassaoloon juuri kukaan kiinnitä huomiota.

Rakennusautomaatio-osaajan työn jälki näkyykin juuri siinä, että olosuhteet erilaisissa tiloissa kuten kotona ja toimistoissa pysyvät hyvinä, vaikka sää ja lämpötila vaihtelevat. Mikäli olosuhteet kiinteistössä heikentyvät, pystyy rakennusautomaatioalan ammattilainen selvittämään hetkessä siihen syyn – oli aiheuttaja sitten lämmitys-, jäähdytys tai ilmastointilaitteistossa.

Optimaalisten olosuhteiden lisäksi rakennusautomaatio näkyy myös energialaskussa. Kun koneita voidaan ohjata läsnäolon ja tarpeen mukaan, ovat energiankäyttöön liittyvät kustannukset pienemmät. Rakennusautomaation avulla huolto havaitsee viat ja tätä kautta rakennus saadaan toimimaan taas halutusti – eli myös energiatehokkaasti.

Miksi rakennusautomaatioalalle kannattaa kiihdyttää nyt?

Rakennusatomaatioala ei ole tulevaisuutta, vaan töitä sen osaajille riittää tässä ja nyt. Vinhaa vauhtia kehittyvän alan töissä on myös monia muita houkuttimia, joita ammattilaiset paljastavat.

“Rakennusautomaatioala mahdollistaa itsensä kehittämisen: paikalleen ei todellakaan tarvitse jäädä.”, Ahti Leskelä avaa.

Leskelä arvostaa työpaikkansa Schneider Electricin joustavuutta – talo tukee urakehitystä sekä opiskelua. Käytettävät laitteistot ja ohjelmistot ovat huippuluokkaa ja teknistä tukea on saatavilla. Leskelän mielestä mahtavinta omassa työssä on kuitenkin huippuporukka, jonka kanssa töitä saa tehdä.

“Rakennusautomaatio on monipuolinen ala ja rakennusautomaatiosuunnittelija oppii työssään ymmärtämään LVI-prosesseja, sähkökomponentteja ja energian säästömahdollisuuksia sekä uusiutuvan energian ratkaisuja. Meidän on hyvä tietää laaja- alaisesti talotekniikasta.”, Sanni Siltala Swecolta listaa oman työn houkuttelevuudesta kysyttäessä.

Sanni nauttii työskentelystä suurissa projekteissa ja moniosaavissa tiimeissä, mikä mahdollistaa laaja-alaisen oppimisen talotekniikasta lähimmiltä työkavereilta.

“Rakennusautomaatioryhmässä pohdimme ongelmia yhdessä ja tuemme toisiamme huolimatta siitä, oletko aloittelija vai alan kova konkari.”, Sanni tiivistää Swecon sisäistä menoa.

Cerviuksen Pasi Elolampi muistuttaa, että rakennusautomaatio kehittyy koko ajan. Uusia ideoita ja laitteita tulee jatkuvasti markkinoille. Kehittyvän toimialan työt eivät ainakaan vähene tulevaisuudessa, vaan yhä enemmän laitteita liitetään osaksi automaatiojärjestelmiä ja oppimista riittää koko uran ajan.

“Rakennusautomaatio-osaajan tulee osata kaikkien muidenkin taloteknisten järjestelmien toiminta, joten tekeminen on monipuolista ja haastavaa.”

Pasin mielestä Cervius on hyvä paikka aloittaa ura alalla muun muassa siksi, että heillä on pitkän uran automaatioalalla tehneitä kavereita, joilta saa varmasti apua jos tarvetta tulee.

Kahdessa muussa yrityksessä työskentelevien kollegoiden tavoin myös Pasi nostaa esille asiakkaan arvon. Työn parasta antia Cerviuksellakin on asiakkaiden haastavien tehtävien ratkominen, asiakkaan auttaminen ja teknisten järjestelmien huoltotoimien ennakointi. “Asiakkaalle se on helppoutta. Oli kyse sitten pienestä vikakeikasta tai isosta automaatiourakasta, asiakkaalle toteutuksen on aina oltava helppoa.”

Mikäli työ älykkään ja kehittyvän teknologian kanssa kutittelee, on nyt oikea aika toimia. AW Academyn 12 viikon maksuttoman ja kiihdytettyyn oppimiseen pohjautuvan intensiivikoulutuksen kautta työllistyt tulevaisuusvarmalle alalle.

Hae rakennusautomaatioalan koulutusohjelmaan ja aloita uusi ura Swecolla, Cerviuksella tai Schneider Electricillä!

No items found.
No items found.