Aloita ura järjestelmäasiantuntijana!
Lue Lisää
Järjestelmäasiantuntija ja ServiceNow – lyökö tyhjää? Lue, millainen inhimillisen ongelmanratkaisun ja teknisen osaamisen yhdistävä rooli sanojen taakse kätkeytyy ja miksi ura niiden parissa kannattaa aloittaa juuri nyt.

2019-04-04

2019-04-04

”Etsimme tiimeihimme ihmisiä, joilla on nälkää kehittyä. Tarkoituksena on, että koulutuksen kautta meille tulevat osaajat kehittyvät nopeasti seniortasolle.”- Elisa Nieminen, Sofigate

Paperihommat koneille, kehitystyö ihmisaivoille – näin järjestelmäasiantuntijat muuttavat työn tulevaisuutta

Järjestelmäasiantuntija ja ServiceNow – lyökö tyhjää? Lue, millainen inhimillisen ongelmanratkaisun ja teknisen osaamisen yhdistävä rooli sanojen taakse kätkeytyy ja miksi ura niiden parissa kannattaa aloittaa juuri nyt.

Koodaripulasta puhutaan paljon: jopa 9000 koodarille riittäisi töitä juuri nyt ja määrä kasvaa jatkuvasti. IT-alan osaajapula ei kuitenkaan rajaudu vain koodareihin: digitalisaation pakottaessa organisaatiot siirtämään prosessinsa paperilta ja neuvotteluhuoneista digitaalisiin järjestelmiin IT-alalla on huutava pula liiketoiminnan ja teknologian välissä taikojaan tekevistä järjestelmäosaajista.

Yksi tällaisista järjestelmistä on maailman innovatiivisimmaksi teknologiaksi tituleerattu ServiceNow, jonka osaajat revitään työmarkkinoilla käsistä. Ensi keväänä Academyn 12 viikon intensiivikoulutuksessa otetaan haltuun tämä lähes loputtomia soveltamismahdollisuuksia tarjoava teknologia, jonka parissa työskentely yhdistää todellisen elämän haasteiden ratkomisen ja teknisen taituroinnin.

Mutta mitä ServiceNow'lla käytännössä oikein tehdään ja mitä järjestelmän osaava voi odottaa uraltaan? Haastattelimme alan ammattilaista Heidi Retsää, joka työskentelee Sofigatella ServiceNow'n parissa.

Mikä ihmeen ServiceNow?

ServiceNow on alusta, jonka avulla rutiininomaisia tehtäviä voidaan automatisoida ja siten vapauttaa työntekijöiden aikaa ajattelua vaativiin tehtäviin. Heidi Retsälle ihmisten arjen helpottaminen ja työn järkevöittäminen tuo työhön merkityksellisyyttä.

”Ihmisaivoja ei ole tarkoitettu tekemään manuaalisia paperitöitä, vaan ongelmanratkaisuun ja innovointiin. Kun ei tarvitse käyttää aikaa tehtäviin, jotka kone voisi tehdä, ihmiset voivat keskittyä tehtävien ja koko organisaation toiminnan kehittämiseen”, Sofigatella Junior Advisorina työskentelevä Heidi Retsä kuvailee.

ServiceNow koostuu lähes loputtomista erilaisia toimintoja mahdollistavista palveluista – ikään kuin rakennuspalikoista, joita yhdistelemällä voidaan toimialasta ja organisaatiosta riippumatta räätälöidä juuri tietyn organisaation tarpeisiin sopiva kokonaisuus. Jos jotain rakennuspalikkaa ei löydy valmiina, se voidaan rakentaa. Joustava alusta kehittyy huimaa vauhtia.

”ServiceNow'sta on melko helppo rakentaa perusymmärrys ja liikkeelle pääsee varsin nopeasti, mutta toisaalta siinä on mahtavaa alustan kehittymisvauhti ja monipuolisuus: oppimismahdollisuudet eivät ihan heti lopu”, Retsä kertoo.

Mitä ServiceNow'n parissa työskentelevä järjestelmäasiantuntija käytännössä tekee?

ServiceNow-osaajat ovat arkielämän tarpeiden ja teknologisten ratkaisujen yhteensovittajia: heidän tehtävänsä on tunnistaa organisaatiossa työskentelevien ihmisten tarve, keksiä, miten sen voisi ratkaista ServiceNow'n avulla ja muuntaa se lopulta konkreettiseksi toiminnoksi alustaan. Ratkaisu voi olla esimerkiksi uusi painike tai valikkokohta järjestelmän käyttäjän – vaikkapa HR-päällikön tai IT-tukihenkilön – näkymään.

Retsä pitää työssään siitä, että työtehtävät vaihtelevat pienten ja selkeiden ongelmien fiksauksesta haastavampien kokonaisuuksien ratkomiseen.

”Mielenkiintoisinta työssäni on tilanteet, joissa asiakkaalla on jokin hieman erikoisempi liiketoimintatarve. Silloin ratkaisevaa on vuoropuhelu asiakkaan kanssa: mitä ongelman ratkaiseminen edellyttää, millaiset asiat ovat ServiceNow'ssa teknisesti mahdollisia ja mitä mahdollisia kompromisseja on tehtävä. On palkitsevaa lopulta nähdä lopputulos järjestelmässä, helpottamasta ihmisten työntekoa”, Retsä kertoo.

Käytännön työskentely ServiceNow'n parissa on yhdistelmä järjestelmän valmiilla rakennuspalikoilla rakentelua ja niiden muokkaamista asiakkaan tarpeisiin. Alustan hallinnointi tapahtuu suurimmaksi osaksi järjestelmän valmiita palveluita ja toiminnallisuuksia yhdistelemällä, mutta alustan räätälöinti ja sen yhdistäminen asiakkaan muihin järjestelmiin tapahtuu matalan kynnyksen koodilla.

Työ ServiceNow'n parissa sopii ihmisille, jotka ymmärtävät – ja haluavat oppia lisää – liiketoiminnasta ja prosesseista, mutta joita kiinnostaa kehittyä myös tekniseksi asiantuntijaksi. Koska työ liiketoiminnan ja teknologian välisenä siltana on ongelmanratkaisua sekä inhimillisellä että teknisellä tasolla, uralta ServiceNow'n parissa voi odottaa sekä mahdollisuuksia päästä edistämään autettavan organisaation liiketoimintaa että teknistä näpertelyä.

Millainen tulevaisuus ServiceNow-osaajaa odottaa?

Digitalisaatio pakottaa yritykset toimimaan tehokkaammin: kilpailussa pärjäävät organisaatiot, jotka toimivat ketterästi ja kehittyvät muuttuvan maailman mukana. Ei siis ole ihme, että aikaa vieviä prosesseja tehostavan ServiceNow'n hurja suosio jatkaa kasvuaan ja tulevaisuuden työllisyysnäkymät ovat koulutusohjelman käyneille varsin valoisat.

”ServiceNow'n parissa työskennellessä oppii paljon muutakin, kuin vain yhden järjestelmän. Ymmärrys liiketoiminnasta ja prosesseista kasvaa, mistä on hyötyä oikeastaan ihan missä tahansa roolissa myöhemmällä uralla. Samalla pääsee kehittymään myös ohjelmistokehityksessä ja osaamista voi myöhemmin soveltaa myös muiden järjestelmien kanssa työskentelemisessä”, Retsä listaa.

Academyn ServiceNow-koulutuksesta valmistuvat IT-konsultit aloittavat heti koulutuksen jälkeen työt vakituisessa työsuhteessa Academic Workilla ja työllistyvät junior-IT-konsultteina Sofigatelle.

Sofigatella konsultteja odottavat monipuoliset asiakasprojektit ja vaihtelevat tehtävät eri toimialoilla toimivien organisaatioiden prosessien parissa. Konsulteilta odotetaankin aitoa kiinnostusta oppia ymmärtämään asiakkaiden liiketoimintaa sekä kunnianhimoa oppia jatkuvasti lisää.

”Etsimme tiimeihimme ihmisiä, joilla on nälkää kehittyä. Tarkoituksena on, että koulutuksen kautta meille tulevat osaajat kehittyvät nopeasti vaativampiin tehtäviin”, kertoo Business Executivena Sofigatella työskentelevä Elisa Nieminen.

Ammattilaiseksi ei kuitenkaan tarvitse kasvaa täysin omin voimin. Sofigaten tiimit koostuvat hyvin erilaisilla taustoilla varustetuista ihmisistä, jotka ovat valmiina auttamaan. Töitä tehdään ketterästi, mikä Retsän mukaan tuo työhön vaihtelua.

”Minulla voi olla samanaikaisesti menossa useita eri projekteja, joissa minulla on ihan erilaisia rooleja: osassa olen projektinjohtajan roolissa, joissain kehittäjänä ja joskus asiakkaan hattu päässä. Ei siis tarvitse lukkiutua yhdentyyppisiin tehtäviin, kun vaan sanoo mikä kiinnostaa”, hän kuvailee.

Molemmissa yrityksissä uunituoreet osaajat pääsevät heti hyppäämään altaan syvään päähän ja aloittamaan työt kerryttämällä kokemusta alustan hallinnoimisessa – tiimin tuella tietenkin. Osaaminen karttuu koulutuksessa rakennetun pohjan päälle nopeasti ja työtehtävät sekä vastuu kasvavat vauhdilla. Tulevaisuudessa ennen kaikkea omat kiinnostuksenkohteet määrittävät sen, mihin ura jatkuvasti kehittyvän alustan ympärillä tai muiden IT-järjestelmien parissa vie.

Aloita ura bisneksen ja teknologian leikkauspisteessä 12 viikon intensiivikoulutuksella!

No items found.
No items found.