Lue Lisää
Päivittyvä tiedote koronaviruksen ja poikkeustilan vaikutuksista AW Academyn toimintaan.

2020-03-16

2020-03-16

Miten koronavirus vaikuttaa AW Academyn toimintaan?

Päivittyvä tiedote koronaviruksen ja poikkeustilan vaikutuksista AW Academyn toimintaan.

26.5.2020

Tilannepäivitys OPETUKSEN järjestämiseen, KONSULTTIEN TYÖLLISTÄMISEEN ja hakuprosessiin liittyen

Miten koulutus järjestetään loppuvuoden aikana?

Kesällä järjestettävät koulutukset, kuten myös syksyn Microsoft Dynamics-koulutus, on tarkoitus tämän hetkisten tietojen valossa järjestää lähiopetuksena AW Academyn kampuksella Espoossa siten, että opetus striimataan tarvittaessa myös etänä opiskeleville.

Näin varmistamme sen, että jokaisen on helppo jäädä matalalla kynnyksellä kotiin pienimpienkin flunssaoireiden ilmentyessä ilman huolta siitä, että jää opetuksesta jälkeen. Samoin henkilöt, joilla on esimerkiksi perheessä riskiryhmäläisiä tai muita syitä välttää kontakteja, pystyvät arvioimaan tilannettaan vapaasti. Myös tilanteissa, joissa jollakulla koulutettavista havaittaisiin koronavirustartunta, opetus voitaisiin siirtää virtuaaliluokkahuoneeseen välittömästi.

Kampuksen tilajaot ja tauot suunnitellaan huolella siten, että kontakteja tulisi vain oman luokan opiskelijoiden kesken. Seuraamme myös tiiviisti tilanteen kehittymistä ja toimimme sen mukaan.

Miten koronaviruksen aiheuttama taloudellinen poikkeustila vaikuttaa konsulttien työllistämiseen?

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila näkyy ja tulee varmasti myös pitkään näkymään AW Academyn ja Academic Workin asiakasyritysten kyvyssä työllistää konsultteja. Taloudellinen epävarmuus, poikkeukselliset säästötoimet sekä asiakasyritysten omat yt-neuvottelut ja rekrytointikiellot ovat heikentäneet äkillisesti ja voimakkaasti asiakkaiden kykyä työllistää osaajia.  

Tällä hetkellä AW Academy kouluttaa vain suoraan asiakasyrityksen tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia, joista valmistuneita konsultteja odottaa etukäteen sovittu toimeksianto asiakasyrityksessä. Kun koulutus räätälöidään suoraan asiakasyrityksen tarpeisiin, voidaan yhdessä asiakkaan kanssa rakentaa osaamispaletti, jolle on varmasti käyttöä konsulttien töiden alkaessa. Sitoutunut asiakasyritys, syksyn Microsoft Dynamics 365 -koulutuksen tapauksessa Digia, tekee siis uranvaihdosta mahdollisen myös tällaisena epätavallisena aikana.

Niin kutsutut avoimet koulutukset, esimerkiksi monelle tutut koodausluokat, joissa toimeksiantoyritys etsitään vasta koulutuksen aikana tai sen jälkeen, ovat ainakin vuoden loppuun asti tauolla. Tavallisissa oloissa Academic Work pystyy turvaamaan työpaikan myös siinä tapauksessa, että sopivan asiakasyrityksen löytymisessä menee aikaa, mutta nyt kun asiakasyritysten kyky työllistää konsultteja on voimakkaasti laskenut, avoimien luokkien toteuttaminen on liian suuri riski.

Tähän liittyy myös ehdottomasti kurjin asia, minkä koronavirus on meille aiheuttanut: Academic Work on ensimmäistä kertaa AW Academyn historiassa joutunut käymään yt-neuvotteluita ennen korona-aikaa koulutettujen konsulttien kanssa. Tämä on ollut meille ja ennen kaikkea varmasta työpaikasta haaveileville konsulteille suuri pettymys, mutta toisaalta välttämätön keino, jonka toivomme mahdollistavan toimintamme jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Räätälöityihin luokkiin keskittyminen on juuri nyt meille paras ja ainoa keino mahdollistaa kouluttaminen ja työllistäminen näissä oloissa. Toivomme – kuten koko muukin maailma – että tämä poikkeuksellinen tilanne olisi mahdollisimman pian ohi.

Miten hakuprosessi toimii poikkeusaikana?

Hakuprosessi toimii tavalliseen tapaan, mutta kasvokkaisten haastattelujen sijaan suosimme toistaiseksi etähaastatteluja. Seuraamme tilannetta ja mikäli kasvokkaiset haastattelut tulevat mahdollisiksi ennen Dynamics-koulutuksen hakuajan loppua 14.6, rekrytoija sopii aina tapauskohtaisesti haastateltavan kanssa, miten toimitaan.

Huomioithan, että nyt koulutusmäärien ollessa pienempiä, paikat täyttyvät nopeasti.

---

15.4.2020

KESÄN KOULUTUKSET JÄRJESTETÄÄN AW ACADEMYN KAMPUKSELLA - SEURAAMME VIRANOMAISOHJEITA

Tulevan kesän koulutusohjelmien opetus on tämänhetkisten tietojen ja arvioiden valossa tarkoitus järjestää tavalliseen tapaan AW Academyn kampuksella Keilaniemessä.

Seuraamme kuitenkin aktiivisesti viranomaisohjeita ja mikäli epidemiatilanne ei olisi vielä kesä-heinäkuuhun mennessä rauhoittunut, opetus pystytään järjestämään ketterästi myös etänä.

Koulutusten startti-illat, jotka tavallisesti järjestetään kampuksella noin kuukausi ennen intensiivikoulutuksen alkua, tullaan järjestämään Teamsin välityksellä. Startti-ilta on lähtölaukaus itsenäisesti, tavallisissakin oloissa etänä tehtäville esiopinnoille.

7.4.2020

POIKKEUSTILA PATISTI INNOVOIMAAN - UUSI KOULUTUSMALLI TARJOLLA YRITYKSILLE OMAN HENKILÖSTÖN KOULUTTAMISEEN

Tähän asti AW Academyn 12 viikon koulutukset ovat olleet yrityksille väylä löytää ja rekrytoida uusia osaajia organisaation ulkopuolelta.

Mutta kun maailma muuttuu, mekin muutumme.

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta johtuen tarjoamme yrityksille nyt ainutlaatuisen mahdollisuuden kasvattaa organisaation osaamista olemassa olevaa henkilöstöä uudelleen kouluttamalla AW Academyn intensiivikoulutusten avulla.

Oman henkilöstön uudelleenkouluttaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan. Toivomme, että yritykset, jotka eivät tällä hetkellä voi rekrytoida uusia osaajia tai joissa ihmisten osaamista tulisi poikkeustilan takia kiireesti päivittää - osittain tai kokonaisvaltaisesti - voisivat saada helpotusta osaamispulaan uuden mallin avulla.

Lue lisää uudesta koulutusmallista yrityksille!

16.3.2020

KAMPUKSELTA ETÄOPISKELUUN

AW Academyssa on tällä hetkellä käynnissä neljä koulutusohjelmaa, joiden opetus järjestetään tulevina viikkoina verkossa.

Opettajien introt, eli lyhyet, käytännön harjoittelua edeltävät luennot järjestetään webinaarin tavoin ja harjoituksia tehtäessä opettaja on jatkuvasti tavoitettavissa ja valmiina auttamaan. Ryhmätöitä tehdään yhtä lailla verkossa viestien.

AW Academyn toimitusjohtaja Jukka Pulkkinen uskoo poikkeustilanteen olevan kaikesta huolesta ja harmista huolimatta myös mahdollisuus oppia.

”Koska pedagoginen mallimme perustuu opettajan jatkuvaan valmennukseen ja tiiviiseen ryhmätyöskentelyyn, tämä on tottakai suuri haaste, mutta toisaalta myös kiinnostava mahdollisuus testata, miten kiihdytetty oppiminen taipuu etäolosuhteisiin.”

AW Academyssa juuri nyt opiskeleva Laura Kankaanpää JavaScript-koulutuksesta kertoo etäopiskelun lähteneen käyntiin mukavasti.

”Etäopinnot sujuvat hyvin. Meidän porukka on saanut mahtavasti eri viestintäteknologiat toimimaan ja ratkotaan ongelmia yhdessä keskustellen mm. mikrofonien avulla. On tämä nykypäivänä näppärää!”

KESÄKURSSIEN HAKU JATKUU NORMAALISTI – HAASTATTELUT PÄÄOSIN ETÄNÄ

Haku kesän koulutusohjelmiin on auki ja hakuprosessi rullaa normaalisti. Ainoa muutos on tavallisesti kasvokkain tehtävien haastattelujen siirtäminen lähtökohtaisesti Skypeen ja Microsoft Teamsiin.

Seuraamme jatkuvasti THL:n ohjeistusten kehittymistä ja päivitämme tähän artikkeliin, mikäli tilanne hakujen osalta muuttuisi.

Tulevana kesänä AW Academyssa voi kouluttautua ja työllistyä sovellusasiantuntijaksi, testiautomaatio-osaajaksi tai pilvipalveluasiantuntijaksi.

Testiautomaatiokoulutuksen ja Sofigaten ServiceNow-koulutuksen osalta opetus alkaa esiopinnoilla toukokuun puolivälissä ja itse intensiivikoulutus järjestetään kesäkuun puolestavälistä syyskuun puoleenväliin.

Pilvipalvelukoulutus ja CGI:n, Telian ja Fujitsun ServiceNow-koulutus puolestaan alkavat esiopinnoilla toukokuun lopussa ja intensiivikoulutus järjestetään kesäkuun lopusta syyskuun loppuun.

Tilanne on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen ja ajatuksemme ovat niiden kanssa, joita huoli ja epävarmuus kohtaavat kaikkein rajuimmin. Toivomme, että koulutusohjelmamme voivat tarjota epävarmassa tilanteessa toivoa: jos elämä ajaisi tilanteeseen, jossa uranvaihtoa pitäisi harkita, se ei automaattisesti vaadi vuosien opiskelua tai tiettyä taustaa. Tarve rohkeille tulevaisuuden tekijöille ei ole loppumassa.

No items found.
No items found.