Lue Lisää
Data on nykypäivänä lähes kaiken päätöksenteon perusta ja sitä on ihan kaikkialla – halusimme tai emme. Dataa tarvitaan pyörittämään yrityksiä ja perusarkeamme. Se on kuin nykyajan bensiini, joka pitää kaiken käynnissä. Lue, miksi työ data-analytiikan parissa on kiehtovaa ja miksi tälle kasvavalle alalle kannattaa juuri nyt hakeutua.

2020-11-13

2020-11-13

Mitä data-analyytikko tekee ja minne data-analytiikkakoulutuksen jälkeen työllistyy?

Data on nykypäivänä lähes kaiken päätöksenteon perusta ja sitä on ihan kaikkialla – halusimme tai emme. Dataa tarvitaan pyörittämään yrityksiä ja perusarkeamme. Se on kuin nykyajan bensiini, joka pitää kaiken käynnissä. Lue, miksi työ data-analytiikan parissa on kiehtovaa ja miksi tälle kasvavalle alalle kannattaa juuri nyt hakeutua.

AW Academyn 12 viikon data-analytiikkakoulutuksen läpikäyneiden palava motivaatio ja kova työ palkitaan välittömästi. Tuoreet dataosaajat työllistyvät nimittäin suoraan koulutuksesta energiayhtiö Fortumille, rakennusalaa uudistavalle Firalle, teknologiayritys Wärtsilälle, S-ryhmän keskusliikkeenä toimivalle SOK:lle ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralle.

Työllistävien yritysten data-asiantuntijat osaavat avata parhaiten, millaisia ongelmia uudet data-analyytikkaosaajat pääsevät ratkaisemaan heidän yrityksissään ja miksi ura alalla kannattaa.

MITÄ DATA-ANALYTIIKKA ON?

Datalla tarkoitetaan jostakin lähteestä kerättyä tietoa tai tietomassaa, joka ei itsessään vielä ole informaatiota. Data-analyysilla taas tarkoitetaan menetelmiä, joilla datasta pyritään muodostamaan sellaista informaatiota, josta pystyttäisiin tekemään hyödyllisiä johtopäätöksiä. Usein data-analyysiin liittyy datan esittämistä visuaalisessa muodossa sekä erilaisten mallinnusten, todennäköisyyksien tai ennusteiden muodostamista.

Datalla on paikkansa kaikenlaisessa liike-elämässä ja yritysten monentasoisessa päätöksenteossa: sen avulla voidaan esimerkiksi räätälöidä entistä parempia palveluita kuluttajille, tehostaa nykyisiä palveluita ja automatisoida sisäisiä prosesseja.

“Jo kivikauden ihmiset käyttivät dataa: he päättelivät auringon sijainnista taivaalla, koska on aika lähteä takaisin kotiluolaan. Nykyisenä älypuhelinten ja sovellusten aikakautena datasta ei ole puutetta. Data on kuin uusi raakaöljy, ja analytiikka on prosessi, jonka avulla siitä päästään hyötymään”, kertoo Fortumin datainsinööri Merlin Albert.

MILLAISIA ONGELMIA DATA-ANALYTIIKAN AVULLA RATKAISTAAN YRITYKSESSÄNNE?

SOK Median head of data & analytics Tommi Paija kertoo, että data-analytiikan vaikutus ulottuu heillä monipuolisesti useaan eri liiketoiminnan osa-alueeseen.

“Datan ja analytiikan avulla vaikutetaan muun muassa myymäläverkostoon ja valikoimiin, konseptien kehittämiseen ja markkinointiviestinnän osuvuuteen ja tehokkuuteen. Tuemme myös asiakasomistajiamme datalähtöisellä palveluillamme, kuten S-mobiilin Ravintolaskurilla tai älykkäällä ostoslistalla ruuan verkkokaupassa.”

Staralla data-analytiikka vaikuttaa ratkaisevasti hankintoihin sekä myyntiin. “Me hankimme viime vuonna noin 162:n miljoonan euron edestä erilaisia palveluita, aineita ja tarvikkeita. On hyvin kriittistä saada tietää, miten ne kohdentuvat asiakaskohtaisesti myynteihin,” kertoo Staran kehityspäällikkö Paavo Lehmonen.  

“Lisäksi on hyvä olla perillä kulutuksen vuositrendeistä ja mahdollisista kausivaihteluista, jotta voimme optimoida hankintojamme”, Lehmonen lisää.

Fortumilla arkkitehdin roolissa työskentelevä Jaakko Riipinen kertoo, että ongelmia ratkaistaan aina läheisessä yhteistyössä liiketoiminnan kanssa.

“Suurin osa työstä on ratkaistavan ongelman tarkempaa määrittelyä yhdessä liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa. Kun tiedetään mitä halutaan saada aikaan, on itse tekeminen tiimityötä johon kuuluu loogisen tietomallin tekemistä, datan kokoamista ja lopulta datan hyödyntämistä esimerkiksi visualisointeina. Data-applikaatiot joista tiimimme vastaa ovat erittäin kriittisiä koko yrityksen päivittäisen toiminnan kannalta”, hän kokoaa.

Wärtsilän General Manager, Data and Analytics Jarkko Pukkila kiteyttää, että heillä data-analytiikalla on tärkeä asema tiedolla johtamisessa myynnin resurssien kohdistamiseksi.

“Datan ja analytiikan avulla automatisoidaan ja skaalataan prosesseja sekä jaetaan suuria tietomääriä tehokkaasti eri kohderyhmille.”

Firalla puolestaan on oma Dataholvi-niminen data-alusta, jonka avulla tuotetaan reaaliaikainen tilannekuva työmaan eri osa-alueilla tapahtuvista asioista. Tällä hetkellä jatkokehitysaihiona on koneoppivien mallien hyödyntäminen esimerkiksi betonin kuivattamisen yhteydessä.

“Syötämme koneoppivalle mallille olosuhdetietojen lisäksi aikataulullisia sekä laadunhallinnallisia kontekstitietoja, joiden avulla malli pystyy ehdottamaan työmaan johdolle konkreettisia toimenpide-ehdotuksia optimaalisten betonin kuivatusolosuhteiden ylläpitämiseksi”, Firan Head of Data Tommi Vihervaara valaisee.

MIKÄ DATA-ANALYTIIKAN PARISSA TYÖSKENTELYSSÄ PALKITSEE JA KIEHTOO?

Data-ammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että liiketoimintaongelmien ratkaiseminen ja muiden työntekijöiden päivittäisen työn tehostaminen on äärimmäisen motivoivaa ja palkitsevaa – jatkuvaa oppimista unohtamatta.

“Palkitsevinta työssä on liiketoimintaongelmien ratkaiseminen tietotekniikkaa apuna käyttäen sekä työn tulosten näkeminen mitattavana hyötynä”, Wärtsilän Pukkila jakaa.

Staran Paavo Lehmosen mielestä parasta on, kun on saanut jonkin ison datapaketin kuntoon ja sitä kautta saanut ihmiset toimimaan organisaation hyödyksi ihan itse tuottaman ja visualisoiman tiedon avulla.

Firan Vihervaara komppaa ja tuo myös esiin rakennusalan tuoman erityisen haastavuuden: “Rakennusala lienee yksi maailman vähiten digitalisoituneista toimialoista, mutta me Firalla näemme asian vain lähtötilanteena ja äärimmäisen mielenkiintoisena haasteena koko toimialan kehittämisen kannalta. Käsissämme on huikea potentiaali, joka vie rakennustyömaiden tuottavuuden ja tehokkuuden uudelle tasolle.”

MIKSI AW ACADEMYN KAUTTA KANNATTAA HAKEUTUA DATAURALLE JUURI NYT?

Fortumin Merlin Albertin mukaan data-analytiikalla on aitiopaikka kaikilla toimialoilla, minkä voi dataa hyödyntämällä todentaa.

“Jos katsomme mitä tahansa työpaikkailmoitusta, kymmenestä työpaikasta vähintään viisi on kytköksissä data-analytiikkaan. Tämä kertoo, kuinka tärkeää data-analytiikka nykypäivänä on.”

Vihervaara kertoo, kuinka toimialalla kuin toimialalla on käynnissä digitaalinen vallankumous: ei juuri löydy sellaista liiketoiminnan kehittämishanketta, jossa digitaalisuudella ei olisi keskeinen rooli.

“Digitaalisuuteen liittyy aina myös data, ja siksi datan ymmärtämiseen ja sen laadun sekä toimitusketjun hallintaan tulee panostaa. Näin varmistetaan, ettei data jää pelkäksi oheistuotteeksi, vaan siitä pystytään valjastamaan 2020-luvun tärkein aineeton pääoma, jonka merkitys uusien liiketoimintamallien ja toiminnan tehostamisessa on keskeinen”, hän tyhjentää.  

Millaisiin yrityksiin uudet data-analytiikkaosaajat työllistyvät?

FORTUM

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on pääliiketoimintaa 10 maassa. Fortum tarjoaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämmitystä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Riipinen kehuu Fortumin hyvää tiimihenkeä ja oikeaa tekemisen meininkiä. “Osaamistamme arvostetaan liiketoiminnassa ylintä johtoa myöten ja se tekee työstä palkitsevaa”, hän kertoo. “Työkulttuuriin Fortumilla kuuluvat vapaus ja vastuu. Kaikilla on omat vastuunsa, joko yksilöinä tai tiimeinä, ja heillä on vapaus tehdä työnsä näiden vastuiden eteen.”, Merlin Albert lisää.

SOK

SOK:lla pääset vaikuttamaan erilaisten työtehtävien kautta suomalaisten kulutuspäätöksiin, tulevaisuuden päivittäistavarakauppaan, digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä Suomen parhaimpaan asiakaspalvelutyöhön.

“S-ryhmän asiakasdata tarjoaa mielenkiintoisen näkymän suomalaisten kulutustottumuksiin usealla eri toimialalla. Tämän datan käsittelyyn ja jalostamiseen meillä on laaja joukko ammattilaisia, joiden kanssa tekemällä oma urakehitys saa pikastartin”, Paija summaa.

WÄRTSILÄ

Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla. Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen.

“Meillä Wärtsilässä on paljon osaavia työkavereita, joiden kanssa voi oppia loputtomasti uusia asioita datasta ja analyytikasta”, Jarkko Pukkila kertoo.

STARA

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara tuottaa kaupunkiympäristön rakentamisen ja hoidon sekä logistiikan palveluja Helsingin tarpeisiin. Staralla on pitkä kokemus katujen ja puistojen rakentamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta. Stara rakentaa ja pitää kunnossa myös kaupungin tiloja – kouluja, päiväkoteja, toimitiloja sekä pitää huolta Helsingin luonnosta, kaupunkimetsistä ja rantavesistä.

Paavo Lehmonen kiteyttää, että “julkisella alalla data-analytiikka on vasta kehittymässä ja sen tarpeet tunnistettu sekä sen käytettävyys sekä osaajien puute tunnustettu”.

FIRA

Fira on rakennusalan uudistaja ja tiedolla johdetun palvelurakentamisen rohkea suunnannäyttäjä. Datan hyödyntäminen, digitaaliset ratkaisut, modulaarisuus sekä ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat Firan toiminnan ytimessä. Fira rakentaa hyviä koteja ja työpaikkoja, parempaa arkea ja kestävää tulevaisuutta.

Vihervaara kannustaa hakeutumaan alalle vielä kun digitaalinen murros on käynnissä: “Rakennusalalla momentum on NYT: ala ei ole vielä digitalisoitunut samassa tahdissa kuin muut toimialat, mutta kehitys on vääjäämätöntä. Juuri nyt kannattaa olla mukana tekemässä uutta rakennusteollista vallankumousta datan ja analytiikan suotuisalla avustuksella!”

KIIHDYTÄ 12 VIIKOSSA DATA-ANALYTIIKAN OSAAJAKSI JA ALOITA URA IT-ALALLA!

No items found.
No items found.