Lue lisää koulutuksesta ja hae!
Lue Lisää
Dataa on kaikkialla. Älypuhelinten ja sovellusten aikakautena sitä myös kerätään enemmän kuin koskaan ennen. Data ei kuitenkaan ole itseisarvo: jotta sitä voidaan hyödyntää, vaatii se parikseen analyyttisiä ihmissilmiä. Juuri tämän takia data-analytiikka on kasvava ja kiivaasti kehittyvä työmarkkina.

2019-03-11

2019-03-08

“Nykyisenä älypuhelinten ja sovellusten aikakautena datasta ei ole puutetta. Data on kuin uusi raakaöljy, ja analytiikka on prosessi, jonka avulla siitä päästään hyötymään."

Mitä data-analytiikka on ja miten se pyörittää maailmaa?

Dataa on kaikkialla. Älypuhelinten ja sovellusten aikakautena sitä myös kerätään enemmän kuin koskaan ennen. Data ei kuitenkaan ole itseisarvo: jotta sitä voidaan hyödyntää, vaatii se parikseen analyyttisiä ihmissilmiä. Juuri tämän takia data-analytiikka on kasvava ja kiivaasti kehittyvä työmarkkina.

Academyn dataan ja analytiikkaan keskittyvä koulutusohjelma vastaa juuri tähän työmarkkinoiden vaatimukseen uusista osaajista. 12 viikon intensiivikoulutuksen koulutusohjelmasta työllistytäänkin suoraan uuden IT-uran alkutaipaleelle esimerkiksi  energiayhtiö Fortumiin, ohjelmistotalo SAS Instituteen sekä mm. vakuutusten ja varainhoidon alalla toimivaan Fenniaan. Kysyimme data-ammattilaisilta, mitä data-analytiikka on, mitä sillä voidaan tehdä ja miksi työ sen parissa on niin kiehtovaa.

Mitä data-analytiikka on?

Datalla tarkoitetaan jostakin lähteestä kerättyä tietoa tai tietomassaa, joka ei itsessään vielä ole informaatiota. Data-analyysilla taas tarkoitetaan menetelmiä, joilla datasta pyritään muodostamaan sellaista informaatiota, josta pystyttäisiin tekemään hyödyllisiä johtopäätöksiä. Usein data-analyysiin liittyy datan esittämistä visuaalisessa muodossa sekä erilaisten mallinnusten, todennäköisyyksien tai ennusteiden muodostamista.

Datalla on paikkansa kaikenlaisessa liike-elämässä ja yritysten monentasoisessa päätöksenteossa: sen avulla voidaan esimerkiksi räätälöidä entistä parempia palveluita kuluttajille, tehostaa nykyisiä palveluita ja automatisoida sisäisiä prosesseja.

“Nykyisenä älypuhelinten ja sovellusten aikakautena datasta ei ole puutetta. Data on kuin uusi raakaöljy, ja analytiikka on prosessi, jonka avulla siitä päästään hyötymään”, kertoo Albert Merlin, Fortumin datainsinööri.

Missä kaikkialla dataa ja data-analytiikkaa voidaan hyödyntää?

SASin consulting directorina toimivan Jukka Virtanen toteaa, että datan käyttökohteita on loputtomasti ja vaihtoehtojen määrä vain kasvaa.

“Kuvitellaan menevämme kauppaan. Ensimmäinen asia, missä analytiikkaa voidaan käyttää, on tuotehyllyjen sijoittelu – miten kaupan pohjaratkaisua voidaan hyödyntää niin, että tuotteet sijoittuvat ostamisen kannalta helpoiten. Samoin voidaan optimoida esimerkiksi sitä, kuinka paljon yksittäistä tuotetta tulee olla hyllyssä ja paljonko tuotteita on hyvä olla kaupan omassa varastossa niin, etteivät parasta ennen -päiväykset mene umpeen. Ja kun asiakas pääsee kassalle, tehdään maksaminen usein kortilla. Taustalla pankit käyttävät erilaisia analytiikkamallinnuksia ostokäyttäytymisestä, joiden avulla voidaan tunnistaa petoksia”, Virtanen kertoo.

Fennian informaatiohallinnan johtaja Joni Nurminen toteaa, että vaikka datalla on rooli kaikessa liiketoiminnassa, korostuu se erityisesti joillakin aloilla. “Esimerkiksi vakuutusliiketoiminta on dataintensiivinen toimiala. Työssä on mahdollisuus auttaa liiketoimintaa ja parhaimmillaan työmme tulokset tuottavat jopa wow-efektejä”, hän kertoo.

Miten data pyörittää maailmaa?

SASin Leevi Puumalainen katsoo, että data on kiehtovaa, koska sitä on joka paikassa: koko moderni yhteiskunta on rakennettu sen ympärille. “Jokainen meistä käyttää jonkinlaista dataa hyödykseen päivittäin – sovellusten avulla ja ilman. Esimerkiksi kaupassa katsotaan tuotteiden hintoja ja tehdään mielessä hintavertailua naapurikaupan kanssa. Reittioppaasta katsotaan sopiva bussireitti kohteeseen.”

Yritysten tekemien valintojen taustalla on koko ajan enemmän ja enemmän dataa. “Jos jostain ei synny dataa, sen ei koeta olevan olemassa. Enää ei riitä se, että on pelkästään aavistus jostain asiasta, vaan vaaditaan, että siitä olisi jotain dataa olemassa, jotta ilmiötä ymmärrettäisiin paremmin”, kertoo Fennian tietovarastoarkkitehti Sanna Rantonen.

Data on rationaalisen päätöksenteon perusta ja sitä on ihan kaikkialla – halusimme tai emme. “Data on kuin vettä. Onko vesi hyödytöntä?”, kysyy Fortumin Merlin Albert. “Dataa tarvitaan pyörittämään yrityksiä, ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa meistä tarvitsee vettä selviytyäkseen. Veden laatu ratkaisee, miten sitä pystytään käyttämään”.

Kouluttaudu datan ja analytiikan osaajaksi ja aloita ura IT-alalla!

Esimerkkejä siitä, kuinka dataa voidaan hyödyntää:

  • Huippu-urheilussa voidaan analysoida vastustajan heikkouksia datan avulla ja mukauttaa oma peli niiden kannalta optimaaliseksi. Myös loukkaantumisriskit pystytään minimoimaan dataperusteisesti.
  • Ruokakaupassa voidaan automatisoida tilausten tekemistä niin, että oikeita tuotteita tilataan oikeaan aikaan ja hyllykierto sekä varastokierto ovat optimaaliset.
  • Terveydenhuollossa data-analyysin avulla voidaan ennustaa sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrää ja sen avulla suunnitella työvuorolistat niin, että henkilöstöä on tarpeeksi.
  • Ilmastonmuutoksen torjunnassa datalla on tärkeä tehtävä: sen avulla voidaan esimerkiksi todentaa muutoksia maapallon pinnassa ja ennustaa ilmastonmuutoksen kehitystä.
  • Musiikintekijät voivat suojata musiikkinsa tekijänoikeuksia lohkoketjuteknologian avulla.
  • Liikenneonnettomuuksia voidaan ehkäistä analysoimalla liikennekäyttäytymistä ja ajotapoja. Datan valossa voidaan parantaa liikenteen infrastruktuuria ja turvallisuusteknologiaa.
  • Rahanpesun estämistyössä datan rooli on suuri. Rahavirtoja tarkkailemalla ja epäilyttäviksi määriteltyjä tapahtumia löytämällä voidaan jopa päästä rikollis- ja terroristijärjestöjen jäljille.
  • Jätteenkeräyksestä saadaan ekologisempaa ja tehokkaampaa datan avulla, kun tiedetään esimerkiksi, missä ajassa mitkäkin jäteastiat keskimäärin täyttyvät eli milloin ne täytyy tyhjentää.
No items found.
No items found.