Lue lisää koulutusohjelmasta ja hae!
Lue Lisää
Selvitimme Fortumin, SAS Instituten ja Fennian data-asiantuntijoilta, millaista työ datan parissa on. Artikkelin lopusta näet, millaisiin yrityksiin ja rooleihin voit työllistyä intensiivikoulutuksen jälkeen.

2019-03-11

2019-03-08

Mitä Academyn 12 viikon data-analytiikkakoulutuksen jälkeen tapahtuu – näihin tehtäviin uudet osaajat työllistyvät

Selvitimme Fortumin, SAS Instituten ja Fennian data-asiantuntijoilta, millaista työ datan parissa on. Artikkelin lopusta näet, millaisiin yrityksiin ja rooleihin voit työllistyä intensiivikoulutuksen jälkeen.

Kokoaikaisessa 12 viikon intensiivikoulutuksessa menestyminen vaatii kokoaikaista omistautumista: sitkeyttä, motivaatiota ja vastuunottoa. Työ kuitenkin palkitaan, sillä jokainen koulutusohjelman läpäissyt saa vakituisen työsopimuksen Academic Workilla ja aloittaa työt konsultteina asiakkaiden tiimeissä. Suurin osa konsulteista työllistyy energiayhtiö Fortumille, ohjelmistotalo SAS Institutelle tai mm. vakuutusten ja varainhoidon alalla toimivalle Fennialle. Osalle asiakastoimeksianto varmistuu itse koulutuksen aikana.

Selvitimme Fortumin, SAS Instituten ja Fennian data-asiantuntijoilta, millaista työ datan parissa on. Artikkelin lopusta näet, millaisiin yrityksiin ja rooleihin voit työllistyä intensiivikoulutuksen jälkeen.

Millaista työ data-analytiikan parissa käytännössä on?

SASin consulting director Jukka Virtasen mukaan työnkuvaan voi sisältyä paljon erilaisia ja monipuolisia tehtäviä. Kaikissa tehtävissä kuitenkin korostuu suurten asiakokonaisuuksien hahmottaminen, syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen sekä tämän ymmärryksen muuttaminen konkreettisiksi ratkaisuiksi liiketoiminnan haasteiden selättämiseksi.

“Käytännössä työ sisältää paljon yhteistyötä asiakkaan kanssa ja datan ympärillä työskentelyä. Liiketoiminnalliset haasteet tulee ymmärtää ja niitä varten selvittää, millaisilla työkaluilla ratkaisu tehdään. Toisinaan ratkaisu on analytiikkamallin tekeminen, toisinaan ajojonojen tekemistä ja hallintaa, toisinaan raportointia. Dataa tarvitsee myös usein valmistella, muokata, siirtää ja toisinaan mallintaa, jotta sitä päästään jatkotyöstämään.”

Data-analytiikassa myös visualisoinnilla on tärkeä rooli, sillä valtaosa analyysistä tarjotaan loppukäyttäjille visuaalisena raporttina. “Visualisointi on se vaihe, jossa tuloksemme pääsevät oikeuksiinsa”, kertoo Fortumin datainsinööri Merlin Albert.

On helppoa laittaa kaikki data tarjolle, mutta pelkkä lukujen tarkastelu ei vielä tuo ymmärrystä. "Liiketoimintaosaaminen, analyyttinen ajattelu, lukujen visualisointi ja datan käsittely muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla pyritään luomaan ymmärrys asiasta myös asiaan syvällisesti perehtymättömille henkilöille", Fennian Sanna Rantonen toteaa.

Mitkä ovat työn palkkiot ja kipukohdat?

Kaikki haastatellut analytiikkaosaajat korostavat sitä, että työ datan parissa on ongelmanratkaisua – ja ongelmien ratkaiseminen palkitsevaa. “Työn ehdottomia plussia on onnistumiset ja oman hyödyllisyytensä huomaaminen”, toteaa tekninen konsultti Leevi Puumalainen SASilta. “Aina asiat ei mene mutkitta, mutta aina niistä selvitään ja tukena löytyy mahtava porukka, joka ei jätä omiaan tuleen makaamaan, vaan auttaa löytämään tarvittavan resurssin tukemaan ratkaisun löytämiseksi”.

Fortumilla BI:tä ja analytiikkaa johtava Jaakko Riipinen kokee työssään mielekkääksi sen, että tiimi on vastuussa koko dataputkesta, ei vain osasta sitä. “Data-applikaatiot, joista tiimimme vastaa, ovat erittäin kriittisiä koko yrityksen päivittäisen toiminnan kannalta. Tämä tekee työstä palkitsevaa,” Jaakko toteaa. Työn varjopuoleksi hän mainitsee ajoittaisen työn hektisyyden: “Kun vastaamme kriittisistä järjestelmistä, on mahdolliset ongelmat ratkaistava nopeasti. Lähtödatakaan ei aina ole täydellistä, minkä takia osa työstä on epätäydelliseen dataan sopeutumista.”

Fennian Sanna Rantonen kertoo, että oman työn jäljen näkeminen sekä palautteen saaminen tuovat motivaatiota ja merkitystä päivittäiseen tekemiseen. “Hyvä päivä voi esimerkiksi olla sellainen, että saa ylistystä johtoryhmältä siitä, mitä on saatu aikaiseksi ja asiat yleisesti ottaen rullaavat.” Vastaavasti arjen yksi tyypillisistä ongelmista on se, että täytyy tehdä selvitystyötä esimerkiksi datavirheisiin ja vääriin lukuihin liittyen. “Silloin aikataulut voivat kärsiä ja työn liiketoiminnallisia odotuksia täytyy hallinnoida”, hän toteaa.

Millaisiin työtehtäviin Academystä tulevat pääsevät?

Nouse aitiopaikalle koko dataputken äärelle Fortumilla

Academystä tulevat työllistyvät Fortumiin esimerkiksi työtitteleillä data engineer, system manager tai junior BI developer. “Olennaista kaikissa rooleissa on analyyttinen ajattelutapa, hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky omaksua monimutkaisia tietomalleja ja tietovirtoja nopeasti”, kertoo Jaakko Riipinen. Merlin Albert täydentää ja painottaa motivaation tärkeyttä: “Jos tulijat ovat hyviä ongelmanratkaisijoita ja valmiita oppimaan uusista työkaluista, he sopivat joukkoon loistavasti. Me koulutamme heitä niin kauan kuin heitä itseään vain kiinnostaa kehittyä.”

Fortumin Jaakko Riipinen kehuu hyvää tiimihenkeä ja oikeaa tekemisen meininkiä. “Osaamistamme arvostetaan liiketoiminnassa ylintä johtoa myöten ja se tekee työstä palkitsevaa”, hän kertoo. “Työkulttuuriin Fortumilla kuuluvat vapaus ja vastuu. Kaikilla on omat vastuunsa, joko yksilöinä tai tiimeinä, ja heillä on vapaus tehdä työnsä näiden vastuiden eteen.”, Merlin Albert lisää.

Kasva analytiikan asiantuntijaksi SAS Instituten konsulttitiimeissä

SASin consulting director Jukka Virtanen kertoo, että Academystä tulevat työllistyvät SASilla konsulteiksi, mutta työnimikettä ei ole tarkasti rajattu. “Ihan tarkkaa työnkuvaa ei ole tarkoituksellakaan määritetty, jotta henkilön oma mielipide voidaan huomioida jos suinkin mahdollista. Joka tapauksessa he tulevat olemaan datan ja analytiikan kanssa tekemisessä”, hän valaisee. Jukka myös korostaa, että vastuu ja kiinnostus on itselähtöistä: “Vaatii omaa mielenkiintoa ja rohkeutta tarttua haasteisiin ja mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle.”

Vaikka data-analytiikan voisi kuvitella olevan yksinäistä puurtamista, sitä se ei ole – ainakaan koko aikaa.  Ammattilaistiimi lyö viisaat päänsä yhteen aina tarpeen tullen parhaan ratkaisun löytämiseksi. “Harvoin meillä haasteen kanssa joutuu olemaan yksin”, toteaa SASin Jukka Virtanen. “Niihin tartutaan tiimillä ja tavoitteet saavutetaan tiimillä”, hän jatkaa.

Monipuolisiin tehtäviin ketteriin BI-tiimeihin Fennialle

“Henkilöt työllistyvät osaksi meidän ketteriä Business Intelligence -tiimejä monipuolisiin datan, raportoinnin ja analytiikan tehtäviin”, mainitsee Fennian informaatiohallinnan johtaja Joni Nurminen. “Henkilön omalla osaamisella on paljon merkitystä. Suurin tarve Fennialla tällä hetkellä on datainsinöörin ja visualisoinnin työtehtävissä”, Sanna Rantonen lisää.

"Fennian BI-tiimissä toimintamallimme perustuu jatkuvaan kehittämiseen, jossa sprinttien aikataulut pysyvät paikallaan vaikka laajuus elääkin. Tämä parantaa työn läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta, vähentää töiden kasaantumista isojen deadlinejen ympärille ja sitä kautta mahdollistaa myös mm. paremman work–life-balanssin hallinnan”, kertoo Fennian Joni Nurminen.

Uramahdollisuudet muissa yrityksissä

Kun rakennamme koulutusohjelmiamme, osa asiakkaista on mukana alusta asti ja osa puolestaan hyppää kelkkaan myöhemmin, kun koulutusohjelma on jo alkanut. Tästä johtuen osalle koulutusohjelmaan valituista työskentelypaikka vahvistetaan koulutuksen aikana tai valmistumisen jälkeen. Työpaikka on kuitenkin aivan yhtä varma kuin etukäteen työskentelypaikkansa tietävillä konsulteilla: vakituinen työsopimus Academic Workin kanssa astuu voimaan heti valmistumisen jälkeen.

Toimeksiantonsa etukäteen tietäviin konsultteihin verrattuna mukaan valittavilta avoimilta konsulteilta vaaditaan hivenen verran enemmän seikkailunhalua, mutta mukaan voi silti lähteä luottavaisin mielin. Tutustu avoimilta luokiltamme valmistuneiden konsulttiemme Heidin ja Villen uratarinoihin artikkeleissamme:

Heidi jätti vanhan ammattinsa, oppi koodaamaan 12 viikossa ja ryhtyi IT-konsultiksi: ”En rehellisesti ole katunut hetkeäkään”

Tanssinopettajasta koodariksi 12 viikossa opiskellut Ville: ”Jos IT-ala kiinnostaa ja haet uusia tuulia elämään, kannattaa tarttua tilaisuuteen”

Kouluttaudu datan ja analytiikan osaajaksi ja aloita ura IT-alalla!

No items found.
No items found.