Lue Lisää
Academic Workin uusi maksuton koulutusohjelma Academy on Suomen ensimmäinen kokonaan kiihdytetyn oppimisen menetelmää hyödyntävä ohjelma, jossa opiskelijoista valmistuu konsultteja vain 12 viikossa. Koulutuksen jälkeen kaikille opiskelijoille taataan vakituinen työpaikka. Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Sovelto Oyj:n kanssa. Vuoden 2017 syksynä käyntiin polkaistun Suomen ensimmäisen Academy-ohjelman pääopettajaksi valittiin pitkän linjan koulutusammattilainen, Tommi Teräsvirta Soveltolta. Millaisia ajatuksia uusi koulutusohjelma Teräsvirrassa herätti ja mitä vinkkejä hän antaisi uusille hakijoille sekä Academyn IT-ohjelmiin valituille?

2017-10-26

2018-03-05

“Useimmiten vertailukohtana toimivan yliopisto-opiskelun avulla on mahdollista saavuttaa hyvin laaja oppimis- ja tietopohja, joka ei useinkaan valmista opiskelijaa konkreettiseen käytännön työhön ja projekteihin. Academyssa 12 viikon ajan opiskelijaa valmennetaan juuri tiettyyn työtehtävään ja sen varsinaisiin teknisiin vaatimuksiin."

Koodaamaan oppii koodaamalla - Academyn pääopettaja Tommi Teräsvirta ohjaa kohti käytännön työtehtäviä

Academic Workin uusi maksuton koulutusohjelma Academy on Suomen ensimmäinen kokonaan kiihdytetyn oppimisen menetelmää hyödyntävä ohjelma, jossa opiskelijoista valmistuu konsultteja vain 12 viikossa. Koulutuksen jälkeen kaikille opiskelijoille taataan vakituinen työpaikka. Koulutus suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Sovelto Oyj:n kanssa. Vuoden 2017 syksynä käyntiin polkaistun Suomen ensimmäisen Academy-ohjelman pääopettajaksi valittiin pitkän linjan koulutusammattilainen, Tommi Teräsvirta Soveltolta. Millaisia ajatuksia uusi koulutusohjelma Teräsvirrassa herätti ja mitä vinkkejä hän antaisi uusille hakijoille sekä Academyn IT-ohjelmiin valituille?

Tommi Teräsvirta on pitkän linjan IT-osaaja. Uran varrelle on ennättänyt kertyä yli 20 vuotta eri IT-alan koulutus- ja asiantuntijatehtäviä sekä Suomessa että ulkomailla. Alun perin Helsingistä kotoisin oleva Teräsvirta muutti Tampereelle noin kymmenen vuotta sitten mutta palasi hiljattain takaisin pääkaupunkiseudulle. Academyn työtehtävän kannalta tämä oli onni sillä osallistuminen ei olisi onnistunut Tampereelta käsin. Miten Teräsvirta päätyi Academyn Java-ohjelman pääopettajaksi ja millaisia odotuksia hänellä oli koulutukselle sekä yhteistyölle?

“Tämä ei voi toimia!" Näin muistan ajatelleeni kun sain kuulla Academysta ensimmäistä kertaa. Pian kuitenkin tapasin Academyn perustajan Micael Holmströmin joka oli vierailemassa Suomessa. Tutustuin koulutuksen taustoihin alun ennakkoluulojen jälkeen ja kiinnostukseni heräsi. Micael kertoi Ruotsissa toteutetusta konseptista Soveltolaisille jonka jälkeen olimme vakuuttuneita että saamme sen menestyksekkäästi toteutettua myös Suomessa. Uskon, että Academysta tulee yksi työurani huippukohdista. Pääsen kehittämään kiihdytetyn oppimisen mallia ja ainutlaatuisia huippuyksilöjä lähtökuopista kohti kovan luokan IT-projekteja. Malli motivoi ja innostaa minua, koska saan auttaa ihmisiä oppimaan.”

Academyn perustana toimiva kiihdytetyn oppimisen malli perustuu vankkaan tutkimuspohjaan. Kiihdytetyn oppimisen menetelmä antaa tutkitusti parhaimman tuloksen lyhyellä aikavälillä uuteen ammattiin kouluttautumisessa. Suomen ensimmäinen Academy-ohjelma keskittyi Java-ohjelmointiin, mutta nykyään konseptia on laajennettu myös muille toimialoille, kuten energiatehokkuuden alalle. Accelerated Learning -menetelmä on itsessään jo 30 vuotta vanha ja myös Teräsvirta on soveltanut sitä yksittäisissä koulutuksissaan. Kokonaisvaltaista kiihdytetyn oppimisen mallia tullaan hyödyntämään Sovelton osaamispalveluissa sekä erilaisissa koulutusohjelmissa. Näin mahdollisimman moni työelämän oppija pääsee hyödyntämään kiihdytetyn oppimisen etuja.

Teräsvirran mukaan menetelmän tärkein kulmakivi on oman motivaation ja organisaation tuen merkitys oppimisen potentiaalin maksimoimiseksi. Yksi tärkeä ajatus taustalla on myös osallistujien lepo ja näin ollen jaksaminen. Hänen mukaansa on aina haasteensa saada opiskelijat rentoutumaan vaativan koulutuksen keskellä.

Teräsvirralla oli myös oma näkemyksensä siihen miten Academyn läpikäyneet opiskelijat eroavat "perinteisemmän" IT-alan koulutuksen suorittaneista.

“Useimmiten vertailukohtana toimivan yliopisto-opiskelun avulla on mahdollista saavuttaa hyvin laaja oppimis- ja tietopohja joka ei useinkaan valmista opiskelijaa konkreettiseen käytännön työhön ja projekteihin. Academyssa 12 viikon ajan opiskelijaa valmennetaan juuri tiettyyn työtehtävään ja sen varsinaisiin teknisiin vaatimuksiin. Academyssa opiskelijalle valmennetaan myös niin sanottuja “soft skillsejä” joilla tarkoitetaan onnistuneeseen ammatilliseen asiakastyöhön vaadittavia sosiaalisia ja viestinnällisiä taitoja. Tällaisia asioita huomioidaan vähemmän esimerkiksi yliopistoissa.”

Julkishallinnon IT-tehtäviä haettaessa paperit ovat usein ratkaiseva tekijä ja IT-alan yliopistotutkinnon painoarvo on suuri. Pääosin muualle kuten esimerkiksi ohjelmistotaloihin haettaessa työnantajat painottavat tyypillisesti aiempaa työhistoriaa ja etenkin työkokemusta. Elämänkokemusta ja työkokemusta teknisen puolen ympäriltä pidetään työnantajien keskuudessa rikkautena ja tällaiset osaajat ovat harvassa.

Academyn hakijoissa oli useita korkeakoulututkinnon suorittaneita ja palautteiden perusteella he hakivat Academyyn osittain juurikin koulutuksen lyhyen keston vuoksi. Academyn koulutuksen nopeus on konkreettinen hyöty myöskin asiakkaalle sillä yleisesti IT-alan tieto ja osaamispääoma vanhenevat todella nopeasti ja Academysta valmistuvat saavat uusimmat tiedot ja taidot käsiinsä 12 viikon aikana. Teräsvirta on itse huomannut, että jo vanhentuneita osa-alueita on asetettu kaikille yleisiksi oppiaineiksi peilaamatta asiaa siihen, mitä työelämä juuri sillä hetkellä tarvitsisi.

Teräsvirta toivoo näkevänsä Academyn ohjelmissa innokkaita oppilaita, jotka haluavat aidosti oppia uutta sekä ymmärtävät oppimiseen vaadittavan työnteon suuren määrän. Hänen mielestään aito innostus on kaiken oppimisen perusta. Myös Teräsvirran oma oppiminen nojaa innostukseen, jota hän saa kokea viemällä omia oppejaan eteenpäin Academylaisille. Hän toteaakin koulutuksen olleen huono, mikäli opettaja ei itse opi sen aikana mitään aiheesta tai oppilaista. Millaisia opettajan vinkkejä Teräsvirralla sitten on tarjolla uusille oppilaille tai tulevaisuuden hakijoille?

“Uusille hakijoille haluaisin sanoa, että tämä koulutusohjelma oikeasti toimii. Academy antaa erilaisen loistavan koulutuksen IT-konsultin työhön. Tavatessani tulevia oppilaita totesin heille, että koodaamista oppii koodaamalla. Teoriapohjaa ei ole syytä väheksyä, mutta oppiminen vaatii käytännön työtä. En voi myöskään tarpeeksi korostaa levon merkitystä. Koulutus on raskas sekä henkisesti että fyysisesti ja se saattaa yllättää monet. Omasta itsestä huolen pitäminen on elintärkeää, jotta voimavaroja riittää uuden oppimiseen. Tämä pätee sekä opiskelijoihin että opettajaan.”

Mitä keinoja Teräsvirta aikoo käyttää oman jaksamisensa tukemiseen koulutusjaksojen aikana?

“Minulla on työmatkaa koulutuspaikalle noin kahdeksan kilometriä. Ajattelin kulkea tämän matkan mahdollisimman usein pyörällä niin jaksan myös itse!” Teräsvirta toteaa.

Tutustu Academyn avoimiin ohjelmiin, tee soveltuvuustestit ja hae jo tänään!
No items found.
No items found.