Lue Lisää
Sovellusasiantuntija Janne Hytönen pystyy vielä helposti asettumaan Academyn ServiceNow-ohjelmaan hakemista harkitsevan saappaisiin: hän aloitti työt CGI:llä ServiceNow-palvelunhallinta-alustan parissa maaliskuussa ja muistaa siksi hyvin, miltä hyppy ennalta tuntemattoman teknologian maailmaan tuntui.

2018-09-17

2018-09-17

CGI:lla viihtyy monen alan ammattilaisia ja yrityksessä arvostetaan henkilöstön monipuolisia koulutus- ja työtaustoja.

CGI:läisiä yhdistävät ongelmanratkaisukyky ja vahva tahto edistää yritysten digitalisaatiota

Sovellusasiantuntija Janne Hytönen pystyy vielä helposti asettumaan Academyn ServiceNow-ohjelmaan hakemista harkitsevan saappaisiin: hän aloitti työt CGI:llä ServiceNow-palvelunhallinta-alustan parissa maaliskuussa ja muistaa siksi hyvin, miltä hyppy ennalta tuntemattoman teknologian maailmaan tuntui.
Tulin CGI:lle pienestä IT-alan yrityksestä, jossa toimin järjestelmäasiantuntijana palvelunhallintaan kehitetyn tuotteen parissa. Aikaisempaa kokemusta ServiceNow:sta minulla ei ollut, mutta osaaminen vastaavanlaisesta tuotteesta ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskentely antoivat hyvät lähtökohdat ServiceNow-maailmaan astumiselle, Hytönen kuvailee.

Vahvuudet ratkaisevat, työ- ja koulutustausta tuovat monipuolisuutta

Tuttavansa kautta CGI:lle ServiceNow:n pariin työskentelemään päätynyt Hytönen korostaa, että hakuprosessissa oli viime kädessä kyse “hyvän tyypin” löytämisestä tiimiin ennemmin kuin ServiceNow-täsmäosaajan palkkaamisesta.

Haluamme CGI:lla olla edistämässä yritysten digitalisoitumista, ja jokaisella työntekijällämme tulee olla vahva tahtotila sen edistämiseen. ServiceNow on alustana melko helposti lähestyttävä, mutta se edellyttää saumatonta ongelmanratkaisukykyä ja oman osaamisen soveltamista alustaan, Hytönen kommentoi.

CGI:lla viihtyy monen alan ammattilaisia ja yrityksessä arvostetaan henkilöstön monipuolisia koulutus- ja työtaustoja. Kaikkia yhdistävät kuitenkin tietyt vahvuudet: halu sitoutua asiakastyöhön, kyky työskennellä muiden kanssa ja oppia heiltä, sekä halu kehittää omaa osaamistaan.

Meillä rohkaistaan elinikäiseen oppimiseen sekä uusien ideoiden ja innovaatioiden syntymiseen. Työskentely CGI:lla ServiceNow:n parissa on jatkuvaa opiskelua ja työssäoppimista. Projektit vaihtelevat toimialoittain, mikä edellyttää jatkuvaa osaamisen syventämistä ServiceNow-alustan eri toimialamoduleista.

Taloudellista vakautta ja kasvua maailmanluokan teknologioita hyödyntäen

CGI:n palveluksessa on 73 000 asiantuntijaa sadoissa toimipisteissä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueilla. Suomessa CGI:lla työskentelee tällä hetkellä noin 3 800 henkilöä. ServiceNow:n osalta CGI:lla on kaksi eri palvelukokonaisuutta.

Myymme ja toteutamme konsultointi-, käyttöönotto-, ja kehityspalveluja nykyisille ja uusille ServiceNow-asiakkaille. Lisäksi myymme CGI USE -palvelukokonaisuutta, joka koostuu sekä ServiceNow:n vakiotoiminnallisuuksista, että CGI:n omista sovelluksista. Uskomme vahvasti, että ServiceNow on paras mahdollinen alusta ja ympäristö erilaisten palvelukokonaisuuksien hallintaan, Hytönen kertoo.

Maailmanluokan alustan ServiceNow:sta tekee Hytösen mukaan myös se, että se mahdollistaa lähes kaikentyyppisten palveluiden hallinnan, ei siis pelkästään IT-palveluiden.

ServiceNow on tarkoitettu liiketoimintaprosessien digitalisoimiseen ja automatisoimiseen.  Alustan suurimpia etuja on sen suhteellisen vähäinen konfiguroinnin tarve: käyttöönotto ei edellytä raskasta asetusten säätämistä kooditasolla. Se on myös erittäin joustava alusta, jolle voidaan ketterästi toteuttaa räätälöityjä sovelluksia ja toimintoja. Sovelluskehitystä voidaan kuvata termillä ”low-code”, koska valmiita toimintoja on valtavasti tarjolla.

Itsenäistä ja palkitsevaa työtä

CGI:lla töitä tehdään yhdessä tiimin kanssa, mutta työ on myös hyvin itsenäistä ja kyky tehdä päätöksiä itsenäisesti on välttämätöntä. Hytönen kuvailee töidensä alkua CGI:lla salamalähdöksi.

Pääsin heti laskutettavan työn pariin toteuttamaan käyttöönotto- ja kehitystyötä asiakkaille. Palkitsevaa työssä onkin se, että työn tulokset näkyvät heti asiakkaalla.

Academyn kautta CGI:lle töihin tulevat konsultit osallistuvat eri tyyppisiin ServiceNow-asiakasprojekteihin ja mahdollisesti myös CGI:n sisäisiin kehitysprojektehinin osana ServiceNow-tiimiä. Alussa mukana ovat tukemassa myös CGI:n seniorikonsultit.

Tiiviistä tiimityöskentelystä huolimatta meillä edellytetään oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta opiskella itsenäisesti uutta. Seniorikonsulttien ollessa kiireisiä aikaa kädestä pitämiseen ei ole. Apua ja tukea saa, mutta valmiita vastauksia ei ole aina saatavilla. Onneksi ServiceNow-osaajista koostuva yhteisö on hyvin aktiivinen, ja sitä kautta saa yleensä hyvinkin nopeasti vastauksen ServiceNow-alustaa koskeviin omiin kysymyksiin, Hytönen kertoo.

Academyn ServiceNow-ohjelmaan hakemista harkitsevalle Hytönen haluaa vielä korostaa teknologian erinomaisia tulevaisuudennäkymiä.

ServiceNow-teknologiaan satsaaminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin tulevaisuuden työuraa ajatellen. ServiceNow-osaajille on tällä hetkellä tarjolla hyvin paljon työmahdollisuuksia, ja osaajista on sekä Suomessa että maailmalla pulaa. Tämän tyyppistä ”täsmäkoulutusta” ei ole ollut aikaisemmin Suomessa tarjolla, joten tartu mahdollisuuteen, päättää Hytönen.

Kiinnostaako kokonaan uusi ura IT-alalla digitaalisen muutoksen ytimessä? Academy kouluttaa nyt 12 viikossa IT-konsultteja CGI:lle. Tutustu koulutukseen ja aloita hakeminen tekemällä soveltuvuustestit! 

No items found.
No items found.