LÄHESTYMISTAPAMME OPPIMISEEN

Kuinka uuden ammatin oppiminen 12 viikossa on mahdollista? AW Academyn ratkaisu tehokkaaseen uranvaihtoon on kiihdytettyyn oppimiseen perustuva pedagoginen mallimme The AW Academy Way, jossa korostuvat oikeiden työelämän haasteiden ratkominen sekä jatkuva itse harjoitteleminen yksin ja ryhmässä.

AW Academyn pedagogisen lähestymistavan, The AW Academy Wayn, metodologisen perustan luovat Accelerated Learning eli kiihdytetty oppiminen sekä Action Learning, toiminnallinen oppiminen. Aivotutkimusten mukaan oppiminen on tehokasta, kun se tapahtuu innostavien, motivoivien ja tiiviisti työelämään kytkeytyvien aktiviteettien avulla. Siksi AW Academyn koostuu lyhyistä teoriaosuuksista, joita seuraa opitun harjoitteleminen käytännössä, yksin ja ryhmässä.

AW Academyssa jokaiselle opeteltavalle asialle on asetettu selkeät oppimistavoitteet, jotka on määritelty koulutuskohtaisesti sen mukaan, mitä taitoja tulet työelämässä tarvitsemaan. Jokaisella oppitunnilla, harjoituksella ja projektitehtävällä on siksi selkeät päämäärät. Kokeneen ja innostavan opettajan rooli on erittäin tärkeä AW Academyssä: jatkuvan ohjauksen ansiosta pysyt varmasti oikealla polulla, etkä käytä aikaasi epäolennaiseen.

Growth mindset on kaiken toimintamme taustalla vaikuttava ajatus siitä, että lähes mikä tahansa taito on mahdollista oppia oikealla asenteella, väsymättömällä harjoittelulla ja jatkuvan palautevuoropuhelun avulla. Jokainen AW Academyssa opiskeleva saa säännöllisesti palautetta oppimisestaan viikkotenttien muodossa sekä myös mahdollisuuden reflektoida omaa kasvuaan koulutusohjelmasta vastaavan Program Managerin kanssa.

Oppiminen vaatii vuorovaikutusta ja sitä, että opittuja taitoja pääsee kokeilemaan käytännössä välittömästi. Tutkimukset osoittavat, että oppiminen on tehokkainta yhdessä muiden kanssa työskenneltäessä, minkä takia yksi toimintaamme ohjaavista periaatteista on peer-to-peer- eli vertaisoppiminen.

Koko koulutuskonseptimme nojaa elinikäseen oppimiseen (Lifelong learning). Vaikka AW Academyssa opiskeleminen on tehokasta, kenestäkään ei tule mestaria 12 viikossa. Me autamme sinua rakentamaan lujat ja kattavat perustukset tulevalle urallesi, mutta kasvusi ammattilaiseksi kasvaa ennen kaikkea työelämässä koulutuksen jälkeen.

Katso avoimet koulutusohjelmamme!

Pedagoginen lähestymistapamme:

Accelerated learning

Fokusoitu ja nopeatempoinen oppiminen on tehokasta.

Action learning

Käytännönläheistä oppimista, jossa opetus perustuu todellisten työelämän ongelmien ratkomiseen.

Growth mindset

Käsitys, jonka mukaan yksilön oppiminen on rajatonta ja harjoitus tekee mestarin.


Peer-to-peer

Opiskelijatoverit oppivat toisiltaan jäsennellysti ja joustavasti vertaisoppimisen keinoin.

Lifelong learning

OPPIMINEN KESTÄÄ KOKO ELÄMÄN ja sitä TAPAHtUu myös luokkahuoneen ulkopuolella.
Lue lisää pedagogisesta mallistamme