Kuumaakin kuumemmalle Microsoft Dynamics 365 -sovellusasiantuntijauralle kannattaa kiihdyttää nyt

Haluatko kuulua siihen harvalukuiseen ja äärimmäisen haluttuun joukkoon, joka osaa puhua sekä teknologiaa että bisnestä – ja joka toimii todellisena digitaalisen murroksen tekijänä suomalaisissa yrityksissä? Microsoft Dynamics 365 -alustaan erikoistuneen konsultin roolissa Digialla on mahdollista rakentaa maailmaa, jossa digitaalisuus aidosti toimii ja tuntuu.

Mutta mikä käytännössä tekee Microsoft Dynamics 365 -konsultin työpäivistä teknologian ja bisneksen siltana niin kiehtovia? Mitä työ antaa tekijälleen ja miksi uudelle IT-uralle kannattaa kiihdyttää juuri tästä monipuolisesta aloituspisteestä?

Annetaan ammattilaisten alan kuumimmasta kärjestä Digialta kertoa lisää Dynamics-liiketoiminnan lainalaisuuksista ja mahdollisuuksista sekä rooleista, joihin AW Academyn 12 viikon intensiivikoulutuksen jälkeen heillä työllistytään.

MITÄ TULEVAT MICROSOFT DYNAMICS -OSAAJAT TEKEVÄT?

Microsoft Dynamicsiin erikoistuneen it-konsultin tehtävät keskittyvät ennen kaikkea asiakkaan liiketoiminnan ja prosessien ymmärtämiseen ja sen ratkomiseen, miten Microsoft Dynamics -järjestelmällä voitaisiin tehdä toiminnasta fiksumpaa.

Uudet Dynamics-osaajat tulevat Digialle Dynamics 365 Customer Engagement (D365CE) -konsulteiksi. Yksikön vetäjä Maria Hintikka avaa konsultin roolia tyhjentävästi.

“Konsultti on asiakkaan linkki Digiaan ja CE-järjestelmään.”

Konsultti luo yhdessä asiakkaan kanssa raamit ja rungon järjestelmän toteutukselle, eli määrittelee sisällön sille, millainen Dynamics-ratkaisu asiakkaalle toimitetaan. Alku analyysin jälkeen Digian tiimi toteuttaa järjestelmää toimituksen sisällön mukaisestiketterästi asiakkaan kanssa iteroiden, muokaten ja priorisoiden läpi projektin. Tekeminen perustuu usein ketteriin menetelmiin: vuoropuhelua asiakkaan kanssa on paljon ja projekti elää koko elinkaarensa ajan, jotta asiakas saa lopulta mahdollisimman hyvin liiketoimintaansa palvelevan ja varmasti juuri heidän tarpeitaan vastaavan kokonaisuuden käyttöönsä. Konsultti on tässä vuoropuhelussa avainasemassa.

Toteutusten jälkeen järjestelmää testataan. Lisäksi asiakasta koulutetaan projektin aikana ja lopuksi tuetaan käyttöönotossa. Konsultti on asiakkaan aisapari yhdessä muun Digian tiimin kanssa.

Ongelmanratkaisu on olennainen osa IT-konsultin työtä

Kysyttäessä missä määrin Dynamics-sovellusasiantuntijan työ on ongelmanratkaisua, tulee vastaus Digian Dynamics 365 Unified Operations -liiketoiminnan vetäjältä Jarkko Savolaiselta nopeasti suoraan selkärangasta – työ on lähes pelkkää ongelmanratkaisua. Tässä piilee yksi työn suurimmista viehätyksistä.

“Ongelmanratkaisu on työssäni se palkitsevin osuus ja syy, minkä takia olen itse ollut täällä toimittajan puolella ja Dynamicsin parissa koko urani.”

Savolainen painottaa, ettei kenenkään tarvitse olla ongelmanratkaisun sensei heti aloittaessaan. Vaikeimpien ongelmien ratkaisussa seniorit ovat tukena ja kädestä pidetään tarvittava määrä. Mahdollisimman nopeasti kaikista kuitenkin pyritään tekemään itsenäisiä toimijoita.

“Tylsää hetkeä ei tule”

Digialla Dynamics 365 for Finance and Operations (D365FO) -tuotteen tuotepäällikkönä työskentelevä Leevi Mäkisalo on Savolaisen kanssa samaa mieltä siitä, että työssä ehdottomasti mielenkiintoisinta on se, ettei yksikään päivä tai viikko ole samanlainen.

“Työn monipuolisuus kiehtoo, eikä tylsää hetkeä varmasti tule. D365FO kehittyy jatkuvasti ja tätä kautta myös omaa osaamista pääsee kehittämään jatkuvasti. Itse tykkään uusien asioiden opiskelusta ja selvittämisestä sekä ongelmanratkaisusta – juuri näitä ominaisuuksia arvostankin työssäni”, Mäkisalo kertoo.

Aiempaa IT-taustaa ei tarvita

Leevi Mäkisalon työpäivät kuluvat monipuolisten kehitystehtävien sekä asiakkaiden konsultoinnin parissa. Hän peräänkuuluttaa sitä, kuinka tärkeää on ymmärtää asiakkaan prosesseja.

“Ajatuksena ei ole mennä järjestelmä edellä, vaan asiakasta kuunnellen. Kun ymmärtää mitä asiakas tekee, on helpompi lähteä miettimään miten näitä prosesseja voi käytännössä toteuttaa järjestelmällä. Tästä seuraa se, että erityisesti prosessien osaajia tarvitaan tämän tuotteen parissa. Jos on kokemusta esim. talouden, tuotannon, hankinnan, varaston tai myynnin prosesseista, niin tämä kaikki on todella suuri etu D365FO:n kanssa työskentelyyn.”

Aiempaa IT-taustaa ei kuitenkaan tarvita – Mäkisalo paljastaakin, että suurella osalla Digian konsulteista ei ole teknistä koulutusta, eikä konsulttien tarvitse osata koodata rivin riviä. Etua kuitenkin on siitä, että hallitsee tai on todella kiinnostunut ja valmis oppimaan siitä osa-alueesta, jonka konsultiksi tulee. Kun prosessi on hallussa, niin järjestelmän oppii kyllä.

Järjestelmään ja perusprosesseihin pääsee taustasta riippumatta helposti sisään laadukkaan perehdytysohjelman avulla. Lisäksi Dynamics-tuotteiden haltuunotto on monille helppoa, koska tuotteet muistuttavat ulkoasultaan useille tuttuja Office-tuotteita.

MIKSI MICROSOFT DYNAMICS ON HYVÄ PONNAHDUSLAUTA IT-ALALLE?

“Microsoft Dynamics 365 on platformeista kaikkein kuumin, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että tekijät viedään käsistä, eikä Dynamics-osaajia tunnu koskaan olevan riittävästi.”

Savolaisen mukaan Microsoft Dynamics on huippuosa-alue aloittaa IT-ura. Microsoft Dynamics on onnistunut hienosti brändäämään ja kasvattamaan markkinaosuuttaan. Sen lisäksi, että osaajista kilpaillaan ja ala on tulevaisuusvarma, niin se mahdollistaa myös monenlaisia kehityspolkuja.

“Dynamics-sovellusasiantuntijan roolista pääsee hyvin konsulttityöhön sisään ja ymmärtää, mitä se asiakkaan auttaminen IT-ohjelmistokonsultoinnissa todella on. Roolista on myös helppo hypätä muihin teknologioihin. Osaajista pidetään hyvää huolta, koska heistä on kova kysyntä kaikilla toimijoilla. Jos valitsee Dynamics-uran, se on todellakin investointi tulevaisuuteen”, Savolainen summaa.

Maria Hintikka komppaa Jarkko Savolaista tulevaisuuden näkymien osalta ja avaa, kuinka Microsoft Dynamics 365 on alustana laaja ja monipuolinen sekä maailmanlaajuisesti käytössä, joten sen myötä myös tuleva uuden oppiminen kantaa pitkälle jatkoa ajatellen.

“Omaa osaamistaan voi laajentaa ja haastaa juuri niin pitkälle ja siihen suuntaan, kuin itse kokee mielekkääksi”, Hintikka kuvailee.

Tulevaisuuden näkymät niin Digialla kuin koko Dynamics 365-liiketoiminnassa ovat hyvät. Microsoft panostaa vahvasti D365-alustaan ja näin tehdään myös Digialla. Tällä hetkellä Digialla on 250 Dynamics-osaajaa auttamassa ja tukemassa asiakkaita, mutta lisävahvistusta kaivataan.

Digian Dynamics CE -konsultti Eeva Leskinen jakaa oman kokemuksensa siitä, miksi Dynamics on hyvä ponnahduslauta IT-alalle.

“Sanoisin, että varsinkin konsultointityössä ”helpottavampana” osapuolena on se, että tähän ei vaadita todella syvää teknistä tuntemusta. Sovellukset ja niiden ominaisuudet oppii lähes kuka vain, joka jaksaa asiaan paneutua.”

Etene urapolulla ratkaisukonsultista aina liiketoiminnan vetäjäksi saakka – tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi projektipäälliköksi

Ura- ja kehityspolkuja Digialla on laaja-alaisesti. Kaikilla AW Academyn koulutusohjelmasta valmistuvilla aloituspiste on sama ratkaisukonsulttitaso, mutta siitä eteenpäin ratkaisevaa on omien halujen kuuntelu.

Savolainen itse on viihtynyt saman yrityksen palveluksessa vuodesta 2006 ja kulkenut oman urapolkunsa ratkaisukonsultista projektipäälliköksi, sitten ratkaisuarkkitehdiksi ja lopulta liiketoiminnan vetäjäksi.

Jos jostain syystä kehityspolun varrella kuitenkin huomaisi, että jokin muu osa-alue houkuttelee konsultointia enemmän, mahdollisuuksia Digialta löytyy. Sovellusasiantuntija voi myös muun muassa lähteä hoitamaan projektipäällikön tai palvelupäällikön tehtäviä ja tietysti myös tiimiesimiestehtävät ovat yksi vaihtoehto. Myöskään loikat muualle organisaatiossa eivät ole poikkeuksellisia.

“Digian sisällä ihmiset voivat liikkua tehtävästä toiseen helposti. Ketään ei ole lukittu yhteen ja samaan rooliin ja tärkeintä on juurikin se oman tahtotilan kuuntelu”, Savolainen teroittaa.

MIKSI DIGIA?

Yritys on juuri niin vahva kuin sen kulttuuri on, ja sitä Digialla tuntuu riittävän. Tässä muutamia digialaisten itsensä esiin tuomia houkuttelevuustekijöitä.

 • Digia on suomalainen vakaapohjainen yritys, joka työllistää 1300 osaajaa ja jolla on toimintaa ympäri Suomen ja asiakkuuksia niin Suomessa kuin ulkomailla.
 • Digia on avoin ja ihmislähtöinen työpaikka, jonne on aina mukava tulla. Työnantajana Digialle tärkein voimavara on ihmiset: henkilöstön hyvinvointiin sekä viihtyvyyteen panostetaan jatkuvasti.
 • Digia sopii erinomaisesti myös nuoremmalle osaajalle, sillä Digian ytimeen kuuluu oppiminen: Kaikilla Digialaisilla on mahdollisuus jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Digialaiset itse sanovatkin, että he kaikki ovat Senior Trainee:ita.
 • Digian kulttuuriperiaatteina ovat ammattitaito, rohkeus, oppiminen ja jakaminen. Näiden pohjalta jokainen oppii joka päivä ja jakaa osaamistaan muiden digialaisten sekä asiakkaiden kanssa.
 • IT-uran aloitukseen Digia on erityisen hyvä työpaikka kattavan perehdytysohjelman ansiosta. Perehdytysputki on hyvin suunniteltu ja toteutettu.
 • IT-uran alkumetreillä Digia on hyvä paikka myös sen vuoksi, että talosta löytyy niin paljon erilaisia toimintoja, jolloin voi saada hyvän läpileikkauksen koko IT-alaan.
 • Tunnelma on rento, positiivinen ja maanläheinen. Pienellä kynnyksellä ja matalalla hierarkialla voi asioita hoitaa puolin ja toisin.
 • Digia OpenClub -konsepti: Digialla saa aloittaa minkä tahansa lailliseen toimintaan liittyvän kerhon/porukan, joka saa vapaa-ajan aktiviteetin tueksi rahoitusta. Sääntöjä on vain yksi: klubin täytyy olla avoin ihan kaikille digialaisille.
 • Digia on monipuolinen “IT-alan tavaratalo” tai “ IT-ammattilaisen karkkikauppa”, jossa talon sisällä pystyy liikkumaan roolista toiseen.

MILLAISIA TYYPPEJÄ DIGIA ETSII AW ACADEMYN KAUTTA JA MIKSI TÄLLAISTEN TYYPPIEN KANNATTAA HAKEA?

Me tiedämme, ettei kukaan ole seppä syntyessään: kaiken voi oppia, kunhan siihen löytyy oikeaa motivaatiota. Taustalla ei ole väliä, eikä aiempaa IT-kokemusta tarvita. Suurella osalla Digian konsulteista ei ole teknistä koulutusta, eikä konsulttien tarvitse osata koodata rivin riviä.

Ykkösjutuiksi nousevat muut ominaisuudet, kuten

 • yhteistyökyky
 • ongelmanratkaisukyky
 • kommunikaatio (ulosanti on isossa roolissa, kun kyseessä on kuitenkin asiakastyö)
 • positiivisuus
 • oppimiskyky
 • paineensietokyky (kun on useampia projekteja päällä yhtä aikaa, pitää pystyä järjestämään ja suunnittelemaan omaa työtä)

Miksi tällaisten timanttisten tyyppien sitten kannattaisi hakea AW Academyn koulutusohjelman kautta Digialle? Jarkko Savolainen tiivistää tilanteen näin:

“Dynamics-markkina on erittäin suotuisa nyt ja myös tulevaisuudessa. Digia taas on yksi parhaista Dynamics-kokonaisuuteen painottavista toimijoista Suomessa sekä myös erittäin hyvä ja laaja-alainen työnantaja IT-maailmassa. Tämä on loistava mahdollisuus hypätä hyvälle teknologiapohjalle ja hyvään taloon, jossa tekijöistä pidetään huolta.”