logo

Pedagogiikkamme: AW Academy Way

Oli kyseessä sitten ihminen tai organisaatio, ainoa tie kasvuun on uuden oppiminen. Lue, kuinka pedagoginen mallimme, AW Academy Way, toimii ja mihin aikuiskoulutustemme teho perustuu.

AW Academy Way

Koulutusmalli suoraan työmarkkinoiden tarpeisiin

AW Academy on jo vuodesta 2015 haastanut perinteistä, tutkintoihin nojaavaa tapaa tuottaa koulutusta ja tehnyt uuden osaamisen hankkimisen mahdolliseksi tehokkaasti lyhyessä ajassa, opetuksen laadusta tinkimättä. 

Ajatus uudenlaisen koulutusmallin luomisesta syntyi, kun sisaryrityksessämme Academic Workilla huomattiin, että erityisesti it-alalla töitä olisi paljon, mutta tekijät puuttuvat. Vauhdilla muuttuviin osaamisvaatimuksiin vastataksemme yhteiskuntamme tarvitsee uusia, aiempaa nopeampia keinoja kasvattaa ihmisten osaamista. 

Tähän tarpeeseen rakensimme AW Academyn pedagogisen mallin, AW Academy Wayn, joka yhdistää joukon opetusmetodeja, joiden avulla aikuiset oppivat mahdollisimman tehokkaasti. 

Tarkoin valitut opetusmenetelmät takaavat tehokkuuden 

Kaikkien koulutustemme kulmakiviä ovat nopeatempoisuus, käytännönläheisyys, jatkuva ja tiivis palautteenanto sekä tiukka kytkös työrooliin, jota varten osaamista ollaan hankkimassa. 

Aikuiskoulutuksesta tehdyn tutkimuksen pohjalta kehitetyt opetusmetodimme voidaan jakaa viiteen keskeisimpään aihealueeseen: Accelerated Learning, Action Learning, Peer to Peer learning, Growth Mindset and Lifelong Learning. Voit tutustua kuhunkin alempana. 

Oppimistavoitteet jokaisen koulutuksen pohjana 

Opetusmetodien rinnalla koulutustemme tehokkuuden salaisuus piilee oppimistavoitteiden kanssa työskentelyssä. 

Tutkimukset osoittavat, että selkeästi jäsennelty opetus tehostaa oppimista ja siksi jokaisen koulutuksemme suunnittelussa lähdetään aina liikkeelle oppimistavoitteista: mitä osallistujan tulee käytännössä osata tehdä, tietää ja ymmärtää koulutuksen jälkeen. Kun oppimistavoitteet on määritelty, niiden pohjalta laaditaan koulutuksen sisältö ja rakenne. 

Oppimistavoitteiden hyödyntäminen on vuodesta 2004 ollut keskeinen osa EU:n koulutuspolitiikkaa ja se painottaa hyvin vahvasti yksilöä. Kun työskentelemme oppimistavoitteista käsin, sekä osallistujille että kouluttajille on selkeää, mikä koulutuksen tavoite on. 

Miksi AW Academy? 

Kokemuksemme sekä koulutuksesta valmistuneiden yksilöiden että asiakkaidemme kanssa on osoittanut, että AW Academyn koulutusmalli mahdollistaa oppimistavoitteiden saavuttamisen poikkeuksellisen tehokkaalla tavalla – aiheesta ja toimialasta riippumatta. 

Koulutettavien motivaation ja kovan työn lisäksi kouluttajalla on hyvin tärkeä rooli oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Siksi valitsemme kutakin koulutusta varten huolella opettajat, jotka ovat alansa asiantuntijoita ja joilta löytyy paloa auttaa muita kasvamaan. 

Haluatko sukeltaa vielä syvemmälle pedagogisen mallimme maailmaan? Haluamme pitää pedagogisen mallimme open source -materiaalina, jotta yhä useammat voisivat liittyä kanssamme uudistamaan oppimista. Tutustu koko pedagogiikkamme tiivistävään dokumenttiin lähteineen!  

AW Academy Wayn keskeisimmät opetusmetodit 

Accelerated learning

Accelerated Learning eli kiihdytetty oppiminen: aivotutkimukseen perustuvaa nopeatempoista oppimista, joka aktivoi aivoja kokonaisvaltaisesti. Metodi perustuu käytännön harjoitteluun, ryhmätyöskentelyyn ja jatkuvaan palautteenantoon. Kiihdytetty oppiminen mahdollistaa nopean uranvaihdon tai osaamisen päivittämisen – kunhan motivaatio on kunnossa ja jaksaa tehdä töitä oppimisen eteen.

Action Learning

Action learning eli toiminnallinen oppiminen: tekemällä oppimista todellisia, tulevaan työrooliin liittyviä ongelmia ratkoen osallistavien ja motivoivien harjoitusten ja projektien avulla. Tehtävät suunnitellaan tarkkaan oppimistavoitteiden mukaan ja mahdollistavat opitun laittamisen käytäntöön saman tien.

Growth Mindset

Growth mindset eli kasvun asenne: ajattelutapa, jonka ytimessä on usko siihen, että omia taitoja, tietoja ja ominaisuuksia voi kehittää omalla toiminnalla. Harjoitus tekee mestarin! Palaute ja reflektointi ovat kouluttajan tärkeimpiä työkaluja kasvun asennetta tavoiteltaessa. Kun osallistuja pääsee jatkuvasti reflektoimaan sitä, mitä hän oppii, oppimisesta tulee taito, joka kantaa koko uran ajan.

Peer-to-peer

Peer-to-peer eli vertaisoppiminen: Jäsenneltyä ja joustavaa oppimista ryhmän jäsenten kesken. Uskomme, että oppiminen on tehokkainta, kun oppija on vuorovaikutuksessa opettajan lisäksi myös muiden oppijoiden kanssa. Vertaisoppiminen, kuten muutkin AW Academyn opetusmetodit, edellyttää oppijoilta jatkuvaa aktiivisuutta – passiivinen oppiminen kun harvoin tuottaa tuloksia.

Lifelong Learning

Lifelong learning eli elinikäinen oppiminen: ajattelutapa, jonka mukaan oppiminen on omasta motivaatiosta kumpuava tiedonhankinnan ja itsensä kehittämisen jatkumo sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa elämässä. Me AW Academylla uskomme, että oppimista ei suinkaan tapahdu vain luokkahuoneessa, vaan ennen kaikkea arjessa. Elinikäinen oppiminen on tiiviisti läsnä koulutuksissamme ja pyrkimyksessämme kannustaa valmistuvia jatkamaan oppimista koko uran ajan.

"Our core is our own developed pedagogical methods, based on how people learn the most efficient way. That's how we make people and companies grow."

Rebecca Stenström, Head of Learning Development

Kokemuksia AW Academysta

Näin alumnimme ja asiakkaamme kuvailevat meitä

Kun aloitin työt AW Academysta valmistumisen jälkeen, pääsin heti toisena työpäivänä tekemään oikeita, asiakkaalle laskutettavia töitä. Se kertoo siitä, että AW Academyn jälkeen töihin ei mennä tutustumaan, vaan ihan oikeasti tekemään – ja se on ollut parasta.

Sonja Vojnovic

AW Academyn alumni, Java-koulutus 2017

"AW Academyn data-analytiikkakoulutus oli todella hyvä, se mahdollisti minun ja monen muun pääsemisen uudelle uralle. Sen mukaan, mitä olen kuullut kurssikavereilta, niin kellään ei ole ollut vaikeuksia sopeutumisessa tai työnteon kanssa. Tästä sai niin hyvin sekä tietotaitoa että konkreettisia mahdollisuuksia."

Janne Volotinen

AW Academyn alumni, Data-analytiikkakoulutus 2019

Stories & Insights

Lue artikkeleita oppimisesta